Jordmodtagelse

Kom af med store mængder ren jord eller bygge- og haveaffald. Bestil en uforpligtende vurdering og få et tilbud i dag.

Vores selvstændige selskab HD JordPark a/s har kapacitet til at modtage store mængder ren jord, og gennem HedeDanmarks Miljøcenter modtager vi mange former for have- og byggeaffald fra alle typer af virksomheder, kommuner, byggepladser mv.

Vi tilbyder blandt andet:

På de fleste områder har vi faste priser. Kontakt os for at få vores prisliste. Ved større jordmængder udarbejder vi et tilbud – kontakt venligst en af nedenstående kontaktpersoner.

Modtagelse af jord

 • Ren jord og kl. 1
 • Kartering af jord
 • Analyse af karteringsjord
 • Kl. 3 jord til jordrensning
 • Tillæg for sortering (brokker)

Modtagelse af slam

 • Slam (A & B)
 • Septisk slam
Modtagelse af bygningsaffald

Modtagelse af bygningsaffald

 • Sanitet
 • Træ
 • Isolering (mineraluld)
 • Beton, ren, <50*50 cm
 • Beton, ren, >50*50 cm
 • Beton, ren, armeret, <50*50 cm
 • Beton, ren, armeret, >50*50 cm
 • Blandet tegl og beton, <50*50 cm
 • Blandet tegl og beton, >50*50 cm
 • Blandet tegl og beton, armeret, <50*50 cm
 • Blandet tegl og beton, armeret, >50*50 cm
 • Tegl, <50 cm
 • Tegl, >50 cm

Salgsprodukter

 • <50 Betonklodser
 • >/= 50 Betonklodser
 • Membranler Blåler

Have- og parkaffald

Have- og parkaffald er en ressource, vi kan nyttiggøre til bl.a. jordbrugsformål. Have- og parkaffaldet kan indgå i et naturligt kredsløb hos jer, hvor det opsamles eller vil kræve løsninger, hvor det indsamles centralt (f.eks. fra genbrugspladser) og derfra kan sikres nyttiggjort miljømæssigt og økonomisk set mest fornuftigt. I dag kan dele af have- og parkaffald – ud over til jordbrugsformål – udnyttes til flis og dermed energiformål. 

Stor kapacitet og nem adgang

Området på i alt 22 hektar har via en gammel lergrav en opbevaringskapacitet på ca. 2 mio. tons og er lettilgængelig via vejnet og områdets infrastruktur. Det giver HD JordPark a/s mulighed for uden problemer at modtage jeres jord, uanset hvor stor kapacitet I har behov for.

Dit affald bliver genanvendt med god samvittighed

Der vil blive foretaget en nøje vurdering af muligheden for ressourcegenanvendelse af alle de produkter, der strømmer ind i HD JordPark a/s. Rene muldfraktioner, sand m.m. vil blive tænkt ind i genanvendelsesprodukter i HedeDanmarks Miljøcenter, som ligger i samme område.

For at højne bæredygtigheden sikrer HD JordPark a/s bl.a. vognmænd muligheden for returlæs med produkter fra Miljøcenteret til fordel for CO2-regnskabet og miljøet.

I Miljøcenteret arbejdes med udvikling

I Miljøcenteret arbejdes med udvikling af en lang række af forskellige typer muldblandinger med henblik på at øge ressourcegenanvendelse og minimere brugen af råstoffer. Ligeledes arbejdes på udvikling af metoder til håndtering og/eller rensning af:

 • forurenet jord
 • slam
 • organiske restprodukter
 • aske 

Miljøcenteret har godkendelse til modtagelse af jord til kartering med henblik på prøvetagning og efterfølgende disponering. Fra HD JordPark a/s kan indgå ren jord, muld, sand m.m. til upcycling og forædling af jord og restprodukter.

Vores adresser:

HD JordPark
Lundgårdsvej 10
7850 Stoholm Jyll
CVR-nr. 22526413
 

HedeDanmark 
Lundgårdsvej 10
7850 Stoholm Jyll
CVR-nr. 27623549

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Mikkel Felini Fagerbo
Mikkel Felini Fagerbo

Ressourcechef

T: 20 54 43 33


Emil Nagel
Emil Nagel

Miljøcenterleder

T: 53 63 83 90


Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres behov (typisk via telefon).