Kystsikring for private og det offentlige – få gratis rådgivning

Få overblik over mulighederne for hård og blød kyst- og klimasikring og bestil en uforpligtende snak om jeres behov med en af vores eksperter.

Kystsikring kan typisk bestå af en række forskellige, velafprøvede metoder og teknikker, der på kort eller lang sigt begrænser eller standser havets ødelæggelser. Der kan f.eks. anvendes hård og passiv kystsikring med store sten, der sjældent kræver løbende vedligeholdelse, eller aktiv og blød kystsikring med f.eks. sandfodring, der kræver løbende vedligeholdelse. Hvilke metoder, der er de rigtige på jeres områder, afhænger af økonomi og de lokale forhold ved kysten.

Kom videre med jeres kystsikring i dag – kontakt os for en gratis og uforpligtende vurdering af jeres opgave. 

Hvornår er kystsikring nødvendigt?

Oversvømmelser ved forhøjet vandstand og ekstremt regnfald er stadig et stigende problem langs kysterne, og intet tyder på, at udviklingen stopper. Natur, private ejendele, boliger og infrastruktur kan blive ramt og ødelagt, når de store vandmængder skyller ind. Får du den rigtige rådgivning, og vælges de rigtige metoder til kystsikring, er det ofte muligt at standse udviklingen og skabe tryghed omkring din ejendom mange år fremover.

Nogle af mulighederne ved kyst- og klimasikring:

 • Digebyggeri
 • Hård kystsikring med store sten
 • Skråningsbeskyttelse
 • Strandrensning/sortering
 • Faskiner, der holder stranden tilbage
 • Etablering af høfder
 • Strandfodring med sand
 • Plantesikring af klitter
BILLEDE - dige

Store sten kan være en effektiv metode ved hård kystsikring.

BILLEDE - fakine

Faskiner ved kysterne kan fastholde sand og cediment.

Sådan gennemfører vi kystsikring

En kystsikringsopgave består typisk af en lang række processer, der også involverer relevante myndigheder. Overordnet gennemføres de fleste af vores projekter ved:

 • 1. Besigtigelse af arealet
 • 2. Projektering og tilbudsgivning
 • 3. Ansøgning og myndighedsbehandling
 • 4. Udførelse af kystsikringen
 • 5. Evt. driftsplan for vedligeholdelse

Ved projektering sammensætter vi en nøje udvalgt maskinpakke sammensat fra vores maskinpark af alt fra traditionelle gravemaskiner til specialmaskiner.

Helhedsløsning, der overholder alle regler og krav

Når vi gennemfører jeres kystsikringsopgave, sker det efter nøje anvisninger fra Kystdirektoratet, hvilket sikrer, at jeres kystsikring er både lovligt udført og en effektiv beskyttelse af jeres område. Derfor er det også vigtigt for os, at vi finder og anvender ordentlige materialer og erfarne maskinførere til udførelsen. Efter behov udnytter vi vores store netværk af erfarne kolleger og samarbejdspartnere for at sikre, at vi har de rigtige ressourcer tilknyttet opgaven. Når opgaven er afsluttet, rydder vi naturligvis op på byggepladsen.

BILLEDE - pram

Til nogle kystsikringsopgaver anvender vi en pram.

Kystsikring kræver godt samarbejde og de rette specialister

Vores eksperter gennemfører kystsikring helt fra ansøgning til etablering og har mange års erfaring fra både små og store opgaver med f.eks. oversvømmelses- og erosionsbeskyttelse. For at sikre en holdbar og effektiv kystsikring under mange forskellige lokale vilkår er det vigtigt for os at have et tæt samarbejde med både lodsejere, interne og eksterne specialister.

Ved større kystbeskyttelsesopgaver udarbejdes skitseprojekter i samarbejde med rådgivende ingeniører, kommune og borger, arkitekter m.fl. for at illustrere komplekse opgaver og løsninger. Der kræves ofte VVM-redegørelse, når der skal redegøres for evt. påvirkninger af naturen. 

Få hjælp til ansøgningen

Få hjælp til ansøgningen

Der er de seneste år gennemført initiativer, der gør det nemmere at få godkendt kystsikring. Alligevel kan der stadig være væsentlige omkostninger og arbejde forbundet med at indhente de nødvendige godkendelser hos relevante myndigheder. Derfor indleder vi altid vores samarbejde med dig med en uforpligtende dialog om jeres ønsker og en gennemgang af de forventede udgifter, der vil være i forbindelse med kystsikringen.

Første skridt – få en professionel vurdering af jeres behov

Første skridt i en kystsikringsopgave er typisk en vurdering af din/jeres kyststrækning og drøftelse med de implicerede grundejere forud for en evt. ansøgningsproces.

Del denne

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Johnny Pedersen
Johnny Pedersen

Projektleder

T: 20 51 83 51


NB: Hele landet