Læhegn – levende hegn og læbeplantninger

Sådan kommer du godt i gang med at skabe læ på din ejendom og gode betingelser for vildtet. Vi har mange års erfaring med læhegn og læbeplantninger.

Levende hegn – også kendt som læhegn – består typisk af 1-6 rækker med træer og buske plantet på marken eller i det åbne landskab, og de levende hegn har primært til formål at skabe læ for vinden og forbedre betingelserne for vildt. 

Levende hegn som totalkoncept er vores garanti for høj kvalitet, men har du erfaring med plantning og pleje, kan vi skræddersy en løsning, hvor du selv løser dele af opgaven.

Formålet med levende hegn

Både læhegn og småplantninger er vigtige elementer i det åbne land, og de giver læ og forbedrer mikroklimaet for afgrøder, mennesker, planter og dyr. De giver dog også skønhed, variation og oplevelser i et kulturlandskab, som hele tiden forandres. 

Sammensætningen er afgørende

Læhegn kan sammensættes på mange måder, der f.eks. forstærker hegnets læeffekt, har skærmende effekt eller giver jagtmuligheder. Vi etablerer typisk levende hegn i 3-6 rækker, der med den rigtige plantesammensætning i et vildthegn/naturhegn kan skabe de helt optimale betingelser for vildtet. Med den helt rigtige udtynding kan vi forvandle jeres eksisterende levende hegn til et herregårdshegn.

levende hegn - skærme bygninger

Et læhegn kan bl.a. benyttes til at skærme for installationer og bygninger i landskabet.

Læbeplantning

Et eksisterende læhegn kan beskæres til et herregårdshegn.

Flere arter styrker hegnet

Tidligere blev læhegn etableret som enkeltrækkede hegn, oftest af nåletræ. I dag vælger mange dog et løvtræshegn i flere rækker bestående af mange forskellige arter af træer og buske. Det skaber et hegn med en længere varighed, flere farveskift, bedre betingelser for flora og fauna samt ikke mindst mindre sårbarhed over for sygdomme og skadedyr.

Elementer i et levende hegn

 • Buske: buske sikrer læ, tæthed og skjulesteder for fauna i bunden af hegnet. I yderrækker trives de lyskrævende arter. I hegnets midte plantes arter, som tåler skygge (f.eks. dunet gedeblad eller fjeldribs).
 • Bestandstræer: vindstærke arter såsom eg, lind eller ahorn, der lever længe og giver hegnet højde.
 • Ammetræer: består typisk af rødel, der booster hegnet i de første vækstsæsoner.

Suppler med læbeplantninger

En læbeplantning kan bestå af et lille område på op til 0,5 ha med en lille skov, buske eller en vildtremise eller som en del af et større naturområde ved en sø eller en gård. Mange læbeplantninger etableres alene ud fra ønsket om at skabe et nyt stykke natur til gavn for vildtet eller for at forskønne landskabet.

levende hegn
Læhegn

Levende hegn og læbeplantning uden tilskud

Der er mange attraktive beplantningsmuligheder, hvis du ikke nåede at benytte tilskudsordningen. Vores kunders hyppigste årsager til at vælge læplantning uden tilskud er:

 • Du kan typisk få mere effektiv ukrudtsbekæmpelse ved brug af kemi
 • Et større udvalg af træarter, antal rækker mv.
 • Muligheden for at benytte læhegnet som afskærmning mod bygninger mv.
 • Ingen kontrol fra miljømyndigheder

Plant på koncept: få fast pris på læplantning og vedligehold

HedeDanmark har gennem mange år udført læplantninger og småplantninger som et koncept, hvor etablering (jordarbejde, planter og plantning) samt ukrudtsbekæmpelse og efterplantning i de første tre vækstsæsoner leveres til fast pris.  

3-årig beplantningskoncept med HedeDanmark kan bestå af:

 • 1. Projektering: vi håndterer ansøgning og planlægning af udformning, placering, planteblanding mv.
 • 2. Jordbehandling: vi reolpløjer, gruber eller pløjer dit areal for at sikre en god rodudvikling
 • 3. Plantning: vi planter med maskiner eller manuelt (afhængigt af arealstørrelse)
 • 4. Ukrudtsbekæmpelse: vi sikrer optimale vækstbetingelser med eller uden herbicider
 • 5. Efterplantning: vi sørger for evt. efterplantning i de første vækstsæsoner (normalt ikke nødvendigt)

Kontakt en af vores plantningskonsulenter for at få et tilbud på beplantningskoncept med fast pris.

Ukrudtsbekæmpelse med discharve

Discharven her kan løse flere opgaver i læhegnet på samme tid og sikrer effektiv ukrudtsbekæmpelse.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).