Legepladser og skolegårde

Legepladser kan være meget mere end bare gynger og sandkasse. Anlæg en unik legeplads, naturlegeplads eller skolegård med fokus på leg, sanser, naturopmærksomhed og bevægelse. Vi tilbyder bl.a. etablering af legepladser i totalentreprise.

Legepladsen er børnenes uderum til leg og bevægelse, hvor udstyr, landskabselementer og redskaber skaber et sikkert rum for fantasifulde lege, motoriktræning, samarbejde mv. I Danmark kan du finde traditionelle legepladser ved de fleste børnehaver, fritidsordninger, offentlige parker, boligområder, forlystelsesparker og skoler. Ved skolen er der tradition for at bygge legepladser som del af en skolegård, der også kan indeholde boldbaner eller andre sports- og aktivitetsfaciliteter. Der er dog mange muligheder for at skabe et helt unikt rum til leg og bevægelse på jeres område. Læs mere og få inspiration her på siden. 

Hvorfor er gode legepladser vigtige?

Den gode legeplads er et vigtigt element til stimulering af sanser samt udvikling af motorik, muskelstyrke, samarbejde og legeevne. Er legepladsen sammensat korrekt, er den et stærkt alternativ til stillesiddende indeleg, så den understøtter børnenes naturlige instinkter til at være fysisk aktive?

Traditionel legeplads

Den traditionelle legeplads byder på masser af muligheder for bevægelse og motoriktræning. Gynger, vipper og vippedyr, trapper, tårne og rutsjebaner er centrale elementer på den traditionelle legeplads, der typisk er opbygget i et funktionelt og praktisk miljø med et stort fokus på bevægelse og legeværdi. Den traditionelle legeplads er enkel, sikker og nem at etablere, men har typisk en lavere oplevelses- og læringsværdi for børn og voksne i forhold til andre typer af legepladser.
 

 • Sansestimuli: Den traditionelle legeplads stimulerer vestibulærsansen (balancen), men indeholder typisk ikke vand eller lyd, og standard legeelementernes velkendte udtryk appellerer mindre til leg og udforskning.
 • Motorik: Legeelementerne på den traditionelle legeplads er typisk velkendte og gennemafprøvede med et stort fokus på funktionalitet og enkelthed, men er typisk præget af velkendte bevægelser og elementer, som børnene allerede kender.
 • Læringsværdi: De velkendte redskaber og udstyr skaber et godt grundlag for leg, men et begrænset grundlag for læring, særligt for større børn.
 • Motionsværdi: Elementer, såsom rutsjebaner og gynger på den traditionelle legeplads, appellerer til fart og bevægelse med minimal indsats, hvor pulsen holdes nede. Indretter I legepladsen korrekt, kan I dog godt skabe rum for løb, kravl og klatring.
 • Æstetik: Det velkendte visuelle udtryk på standardredskaber og elementer har ofte ikke udspring i stedet og falder ikke altid ind i omgivelsernes arkitektur og terræn.

Kombiner det traditionelle med et unikt islæt

Hvis I ønsker at udnytte de praktiske og økonomiske fordele ved standard legeelementer med et unikt islæt, kan vi dog tilbyde at etablere legepladsen i et specialdesignet uderum med beplantning, rammer, kanter, overgange og farver, der er designet ud fra jeres sted, terrænets muligheder og karakter, hvilket både højner legeværdien og matcher jeres område.

Temalegeplads

temalegeplads

Temalegepladsen er kendetegnet ved at have et gennemgående visuelt udtryk, der appellerer til udforskning og leg samt giver stedet karakter og identitet. Med en temalegeplads fra HedeDanmark får I en unik, specialdesignet legeplads, der ned til mindste detalje er tilpasset jeres ønsker til legeuniverset og lokalområdets udtryk. Vi har egne landskabsarkitekter eller samarbejder gerne med en designer for at give jeres legeplads det helt rigtige udtryk. Legepladsens elementer kan f.eks. bestå af standardelementer i træ, beton eller stål kombineret med terrænformer, beplantning, vand og unikke elementer til leg og ophold.
 

 • Sansestimuli: Temalegepladsen har de samme gode egenskaber som den traditionelle legeplads, men det unikke visuelle udtryk, vand, planter mv. stimulerer i højere grad sanserne og appellerer til leg og udforskning.
 • Motorik: Legeelementerne på temalegepladsen er typisk en kombination af velkendte, gennemafprøvede redskaber og simple redskaber som pæle, tove og hængebroer kombineret på en unik måde for at skabe rig mulighed for træning af balance og nye bevægelser.
 • Læringsværdi: På temalegepladsen kan bogstaver og mentale opgaver bygges sammen med det fysiske univers, så læring og samarbejdsevner stimuleres. Temaet for legepladsen kan ligeledes anvendes som en ramme for læring om et specifikt historisk eller videnskabeligt emne.
 • Motionsværdi: På temalegepladsen kommer pulsen op, og du går på opdagelse med kroppen – nysgerrigenheden motiverer bevægelsen.
 • Æstetik: Temalegepladsen overrasker og huskes – den står flot i landskabet som en veldesignet helhed, der beriger lokalområdets arkitektur med skulpturer og grønne beplantninger.

Naturlegeplads

Naturlegeplads

På naturlegepladsen er naturen temaet, og naturens materialer er i højsæde. Mange naturlegepladser etableres i eller ved et nærliggende naturområde, men med den rigtige beplantning og indretning kan vi i løbet af få år også skabe naturoplevelsen på legepladsen i byen eller på den bare mark.
 

 • Sansestimuli: Naturens farver, vand, sand, planter mv. stimulerer sanserne og appellerer til leg, læring og udforskning.
 • Motorik: Naturlegepladsens materialer er ofte i træ med klatreredskaber, tarzanbaner, gynger, figurer, vand, sand, pæle, tove og hængebroer kombineret på en unik måde, der skaber rig mulighed for at træne motorik i alle aldre.
 • Læringsværdi: På naturlegepladsen danner naturens foranderlige tilstande og kredsløb fundament for læring og eksperimenter året rundt.
 • Motionsværdi: Naturlegepladsen indeholder typisk flere elementer, der udfordrer børnenes muskler. Det kan f.eks. være pælegang, rebsving, spring over vand eller klatring.
 • Æstetik: På naturlegepladsen anvender vi typisk naturens farver og materialer, der flettes diskret ind i et naturlandskab, men kan give begrænsninger i udtrykket.

Naturlegepladsen som eksperimentarium

En naturlegeplads er ikke bare en legeplads i træ, men i vores øjne i lige så høj grad et rum for læring om naturen. Børnene er ude hver dag året rundt og har mulighed for at følge med i, hvad der sker i et naturligt kredsløb i løbet af året. Vi kan f.eks. anlægge naturlegepladsen med naturlignende kredsløb, hvor oplevelserne på legepladsen bliver en forlængelse af jeres udflugter til skov og strand.

En naturlegeplads kan blandt andet indeholde:

 • Et vandeksperimentarium med skodder og modstande, der giver mulighed for at forundres over vandets kraft.
 • Vindmøller som udsmykning – eller som drivkraft for en pumpe.
 • Formidling af økosystemer: Vandets forløb starter som opsamling af regnvand og slutter i et bed med buske og træer.
 • Naturlig nedbrydning af ved og planter giver biodiversitet, insekt- og dyreliv, men i en kontrolleret form, der passer til jeres temperament og legepladsens fysiske muligheder.

Naturlegepladsen kan anlægges som en del af jeres almindelige udearealer, eller hele legepladsen kan opbygges med bæredygtighed som tema. Daglige, fysiske udfoldelser og aktiv problemløsning på legepladsen giver børn en spontan forståelse for natur og naturgivne sammenhænge.

Cykellegepladsen

Cykellegeplads

I 2015 etablerede vi Danmarks første cykellegeplads ”Cykelmyggen Egons Cykellegeplads”, der er en legeplads designet og tilrettelagt specifikt til cykelleg. Cyklistforbundet anbefaler cykelleg, fordi børn bliver bedre cyklister – og trafikanter, hvis de leger sig til en god cykelmotorik. Cykellegebanen er et godt sted til dette. Cykellegepladsen har belægninger i asfalt, dirttrack samt grus og består typisk af let snoede stier, bakker, broer og skulpturer.
 

 • Sansestimuli: Cykellegepladsen har som temalegepladsen et unikt visuelt udtryk, men er designet til cykling, og indeholder typisk derfor ikke den samme variation i sanselige elementer.
 • Motorik: Cykellegepladsen er et helt særligt rum til træning af cykelmotorikkens balance, styring og sikkerhed.
 • Læringsværdi: På cykellegepladsen kan børnene træne basale trafikregler i praksis.
 • Motionsværdi: Med fart på cyklen i bakkede landskaber er motionsværdien på cykellegepladsen høj.
 • Æstetik: Cykellegepladsen kan ligesom temalegepladsen skitseres i farver og skrukturer, beplantninger og skulpturer, der falder flot og naturligt ind i lokalområdet som en veldesignet helhed.

Hvilken type legeplads skal vi vælge?

I HedeDanmark tilbyder vi legepladser i totalentreprise, hvor vi specialdesigner en unik legeplads til jeres behov og område. Sammen lader vi os inspirere af de typer og projekter, vi i HedeDanmark har etableret tidligere. Herunder har vi sammenlignet hovedtypernes gode egenskaber:
 

  Sanser: Motorik: Læring: Motion: Æstetik:
Traditionel legeplads Under middel Middel Under middel Middel Under middel
Temalegeplads Over middel Over middel Middel Over middel Over middel
Naturlegeplads Over middel Over middel Over middel Over middel Middel
Cykellegeplads Middel Over middel Middel Over middel Over middel

Skolegården

Skolegården består traditionelt af en kombination af legeplads, boldbane, andre sportsfaciliteter, cykelparkering mv. Når vi anlægger eller renoverer skolegårde nu, sker det dog typisk ud fra et ønske om at skabe et flot, indbydende område, hvor undervisning og frikvarter kan smelte sammen. 

Legeplads

Vi gør alle elementer til legeredskaber

Kendetegnet for vores legepladser er, at kanter, overgange og terræn er tænkt ind i designet, og at de rummer gode motoriske udfordringer i sig selv. Gynger og rutsjebaner er vigtige legeredskaber til styrkelse af bl.a. vestibulærsansen, men det er i overgangen mellem disse legeredskaber – på kanter, volde, gangbroer og i krat, at der bliver leget fantasi- og rollelege. Vores mål er at skabe helhedsløsninger, hvor terræn, beplantning og legeredskaber tilsammen danner et legelandskab. 

Garanti for et unikt uderum

Alle vores anlæg er unikke og designet med udgangspunkt i børnenes niveau, vilkårene på arealet, jeres økonomiske ramme og ikke mindst jeres værdier og ønsker for området. Hvor der er mulighed for det, skaber vi gerne rummelige og frodige oplevelser med græsklædte bakker og beplantning. På små arealer med stort slid – eller hvor der f.eks. ikke er mulighed for vedligehold, bruger vi værktøjskassen med gummi, stål eller beton.

Motorik på legepladsen

Legepladsen er en arena for træning af grundmotorik. Her skal man kunne trille, hoppe og strække haser. Der trænes krydsbevægelser, koordination og balance. Vi har gode erfaringer i at arbejde med bakker og terræn og lægger forhindringer ud, som børnene elsker at forcere. 
 
Legepladsens motoriske udfordringer afhænger af aldersgruppen: 
 • Vuggestuebørn bliver udfordret af en bakke på en halv meter
 • I børnehaverne er der ofte fokus på at træne krydsbevægelser

Vand på legepladsen

Ethvert barn ved en vandpyt er et strålende eksempel på, at vand på legepladsen er enormt fascinerende og berigende for børnene. Derfor indeholder næsten alle de legepladser, vi anlægger, et element med vand, der kan designes til børn i alle aldre. Vandmiljøer kan udføres naturlignende i beton som klipper og vandløb med knapper til at styre vandet, med trærender og gangbroer eller sand.
Vand på legeplads

Totalentreprise i hele landet

Med egne landskabsarkitekter og en anlægsafdeling, der dækker hele landet, kan vi hjælpe jer helt fra skitse, til de sidste sten bliver placeret på legepladsen. Vi udfører gerne anlæg i totalentreprise, men kan også samarbejde med jeres udvalgte landskabsarkitekter eller bygherrer.

Sådan etableres legepladsen:

 • 1. Uderummet defineres, og samarbejdet etableres
 • 2. Inden anlæg: vi projekterer, udvikler og arbejder med økonomien
 • 3. Anlægsarbejdet begynder: typisk står vi for byggeledelse, kvalitetssikring og koordinering
 • 4. Klar til brug: vi gennemgår det færdige udemiljø, og I får udleveret plejebeskrivelser

Sådan minimerer vi omkostningerne

Vi har stor erfaring med anlæg tæt på mennesker, hvilket beskytter jer mod fodfejl, dårlig projekt- og byggestyring. Er vi totalentreprenør på projektet, tager vi ansvar hele vejen igennem og arbejder for at skabe et gnidningsfrit samarbejde fra skitse til levering.

Vi er uafhængige

Vi er uafhængige af indkøbsaftaler og særlige forhandlere. Vi har selvfølgelig præferencer på kvalitet og funktion, men vores udgangspunkt er, at vi shopper blandt de bedste og anvender de redskaber, der passer til opgaven. Hvis I er forpligtede til at benytte særlige leverandører af legeredskaber, finder vi således også en løsning på det.  

Kontakt os

Annette Klüver Andersen
Annette Klüver Andersen

Landskabsarkitekt

T: 21 77 62 99


Rikke Bech Sørensen
Rikke Bech Sørensen

Projektkoordinator

T: 40 35 58 19


NB: Uderum i totalentreprise – hele Danmark

Lene Lunghøj
Lene Lunghøj

Landskabsarkitekt

T: 20 23 74 08


NB: Uderum i totalentreprise – hele Danmark

Jonas Keil
Jonas Keil

Projektleder

T: 21 42 69 05


NB: Uderum i totalentreprise – hele Danmark

Udfyld formularen herunder, så bliver du kontaktet for nærmere aftale.