Etablering af udeskoler

Udeundervisning giver god mening i skoledagen, hvor vinden, fuglene og bladenes raslen sørger for, at hjernens parathed til indlæring øges. Læs, hvordan vi etablerer faciliteter til udeundervisning eller få et tilbud på etablering i totalentreprise.

I en udeskole er der indrettet faciliteter, så tavle- og klasseundervisningen kan flyttes udenfor. Typisk etableres faciliteterne til udeskole i skolegården, men kan også etableres på sportspladsen eller i naturområdet.

Udeskoler er vigtige

Undersøgelser viser, at udeskole har positive effekter på elevernes indlæring, fysiske aktivitet og sociale relationer. Derudover kan udeskolen give jeres elever variation i hverdagen og fornyelse af undervisningen med nye aktiviteter og bevægelse.

Udeskole er et krav

At bevæge sig er en del af undervisningsdagen. Det er dog en smagssag, om en hel dags undervisning skal foregå i skolegården, uden for skolen, eller om det blot er dele af en undervisningslektion, der rykkes ud, hvor rummet bevidst er designet til læring og bevægelse.

Indeholder i en udeskole

Der er ingen faste standarder for, hvilke faciliteter der er i udeskolen. Området kan etableres med præcis de faciliteter, I har behov for, eller løbende fornys med nye redskaber. De mest almindelige faciliteter i udeskolen er dog amfiscene, tavler, overdækninger, arbejdsborde og trådløst internet. Placeringen i det fri giver dog også unikke muligheder for alternative læringsredskaber, såsom en sandkasse eller biotoper og naturopdagelse i en miniskov. 

Overdækning til udeundervisning

Overdækning til udeundervisning

En overdækning kan gøre udeskolen til en solid base for undervisning i de fleste af årets måneder. Her er læ og ly. Et sted at mødes, have base, lægge tasker og materiale. Overdækningen kan indrettes til undervisning, gruppearbejde, madlavning, eksperimenter, grill – eller være en bygningsskellet til en teltlandsby, der let kan samles og nedtages efter behov og tilpasses til større arrangementer eller temauger.

Naturvidenskab i skolegården

Hvilke uderum skaber fremtidens biologer, ingeniører og astrofysikere? Legepladsen eller skolegården kan blive ramme for forsøg i og med natur. Måske som en del af naturfaglig undervisning – måske som selvstændige eksperimenter og forståelse i fritiden. Vandeksperimentarium, vindmøller og solvarme er måske nøgleord i skolens nye klimalegeland.

Eksempler på leg og læring i skolegården:

  • Stave-tagfat på bogstavfliser eller bogstavstolper – legen anspores i dansktimen, men læringen gentages i frikvarteret som fælles aktivitet mellem drenge og piger
  • Skolens klatrevæg er en kopi af det periodiske system, og der klatres på kemiske forkortelser
  • Længdemål og volumener – geometriske former og forhold er afbilledet på asfalten eller som legefigurer
  • Kulturelle eller historiske værdier fra lokalområdet udnyttes som fantasiramme for den æstetiske udformning og bliver indlært gennem leg
  • Leg med vand, planter og jord giver grundlæggende forståelse for kredsløb og naturvidenskab

Totalentreprise i hele landet

udeskoler

Med egne landskabsarkitekter og landsdækkende anlægsgartnerafdeling tilbyder vi at hjælpe jer helt fra idéudvikling og skitser, til udeskolen er klar til brug. Vi udfører anlæg i totalentreprise, men samarbejder også gerne med jeres landskabsarkitekt eller bygherre for at skabe den rigtige løsning.

Sådan etableres udeskoler

  • 1. Uderummet defineres, og samarbejdet etableres
  • 2. Inden anlæg: vi projekterer, udvikler og arbejder med økonomien 
  • 3. Anlægsarbejdet begynder: typisk står vi for byggeledelse, kvalitetssikring og koordinering
  • 4. Klar til brug: vi gennemgår det færdige udemiljø, og I får udleveret plejebeskrivelser

Sådan minimeres jeres omkostninger

Vi anlægger altid tæt på mennesker. Det betyder, at I er bedre beskyttet mod fodfejl samt dårlig projekt- og byggestyring. Vælger I os til totalentreprenør på jeres opgave, tager vi ansvar for hele projektet og arbejder for at skabe et godt samarbejde fra skitse til levering.

Vi er uafhængige

Når det kommer til udvalg af faciliteter til jeres udeskole, er vi uafhængige af indkøbsaftaler og særlige forhandlere. Vi har præferencer på kvalitet, funktion, design og helhed, men vores udgangspunkt er, at vi skaber løsninger, der passer til jer og jeres sted. Hvis I er forpligtede til at benytte særlige leverandører af legeredskaber, finder vi således også en løsning på det.  

Kontakt os

Rikke Bech Sørensen
Rikke Bech Sørensen

Projektkoordinator

T: 40 35 58 19


NB: Uderum i totalentreprise – hele Danmark

Lene Lunghøj
Lene Lunghøj

Landskabsarkitekt

T: 20 23 74 08


NB: Uderum i totalentreprise – hele Danmark

Jonas Keil
Jonas Keil

Projektleder

T: 21 42 69 05


NB: Uderum i totalentreprise – hele Danmark

Udfyld formularen herunder, så bliver du kontaktet for nærmere aftale.