/Files/Images/bøgeskov-1500.jpg

En vellykket Folkeskov kræver god forberedelse før etablering. Læs hvad der skal til:

Hvis jeres kommune eller menighedsråd allerede har fået penge til at rejse en Folkeskov via ”Danmark planter træer”, er I godt på vej. Etablering af en vellykket skov kræver dog korrekt planlægning fra bunden. Til gengæld vil I om få år stå med en Folkeskov, som er til gavn og glæde i mange år fremover.

Bestil et gratis arealtjek i bunden af siden.

Før I kan tage fat på selve skovrejsningen, skal I forberede jer grundigt for at opnå et godt og langtidsholdbart resultat. Først og fremmest skal der laves en såkaldt ”screening” af jeres areal. Herefter skal formålet med jeres skov defineres, og der skal vælges de bedst egnede træarter, som både matcher skovens formål og de lokale jordbundsforhold hos jer. Når jeres skov er rejst, kræver den korrekt pleje for at få en god start. Det ser vi nærmere på her:

Hvad vil det sige at screene arealet?

Hvad vil det sige at screene arealet?

Som det første får I brug for en screening af jeres areal. Det indbefatter blandt andet en undersøgelse af, om der findes fredninger på jeres jord, om der skal tages hensyn til beskyttelseslinjer og naturbeskyttelse. Servitutterne skal også gennemgås. Når screeningen er færdiggjort, er I sikre på, at lovgivningen er på plads. Det er en god idé at lade en erfaren skovrejsningskonsulent stå for det administrative arbejde med screeningen.

Formålet med skoven – hvordan defineres det?

Skoven skal etableres med udgangspunkt i, hvad I ønsker at bruge den til. Formålet med skoven er nemlig afgørende for valg af træarter. 
 
Her er et udpluk af formål: 
 • rekreativ skov med fokus på udeliv og motion
 • skov med særlige naturhensyn
 • rneskov med plads til leg og bevægelse
 • stille-skov med plads til både dyr og skovgæster, som ønsker rum til refleksion og fordybelse
 • hundeskov
 • oplevelsesskov med mange forskellige arter og sammensætninger

Hvilke træarter fungerer bedst?

Ud over skovens formål skal der også tages hensyn til en række andre forhold, når der skal vælges træarter. Når vores skovrejsningskonsulenter rådgiver om valg af træarter, tager de blandt andet udgangspunkt i disse forhold:

 • jordbund
 • geologi
 • hydrologiske forhold
 • topografiske forhold
 • kulturhistorie
 • æstetiske forhold

Når skoven er etableret, kræver de nye træer straks den korrekte pleje. Ved korrekt pleje sikrer I, at træerne får optimale betingelser i form af lys og næring, så de vokser sig store – og bliver til den Folkeskov, I ønsker for nuværende og kommende generationer.

Læs mere om skovrejsning og hvordan vi guider jer gennem processen, fra aftalen indgås, til skoven står færdig

Bestil et gratis arealtjek med en skovrejsningskonsulent

Vores skovrejsningskonsulent går i dialog med jer om mulighederne for at rejse Folkeskov for de midler, jeres kommune eller menighedsråd har fået via ”Danmark planter træer”. I får:
 
 • Tjek af jeres arealer og de omkringliggende områder
 • Gennemgang af metoder og regler, som påvirker jeres skovrejsning

Alle felter markeret med * skal udfyldes. Dine persondata videresendes ikke til 3. part og er nødvendige, for at vi kan give dig et gratis arealtjek. Herefter slettes dine data. Kontakt webmaster@hededanmark.dk for at få slettet, rettet eller udleveret dine data. Læs mere om, hvordan vi beskytter dine data.

Fik I ikke del i midlerne fra ”Danmark planter træer”-kampagnen?

Der er stadig muligheder for at rejse skov – selv hvis I ikke fik del i de økonomiske midler fra kampagnen. Kontakt vores skovrejsningskonsulenter via ovenstående formular. Så får vi en snak om mulighederne i jeres kommune eller menighedsråd.

Del denne