Skovrejsning med/uden tilskud – se reglerne for 2019

Drømmer du om en skov på din landejendom? Bestil gratis og uforpligtende rådgivning og få svar på dine spørgsmål om ansøgning om tilskud, plantning, jagt- og naturudvikling.

Skovrejsning handler om at plante skov for at skabe et nyt stykke natur, som skal kunne udvikle sig i samspil med det omkringliggende landskab; herunder søer, enge, overdrev, krat m.m. Med en flot skov kan du sætte et aftryk i landskabet, som du kan nyde og give videre til dine efterkommere.

Du kan få rejst en skov med eller uden tilskud. Læs om fordele og ulemper herunder.

Hvor meget koster det at rejse en skov?

Prisen på skovrejsning på din ejendom afhænger af flere forskellige faktorer og kræver en nærmere besigtigelse og drøftelse af dine ønsker til udformning, træartsvalg mv. Derudover er det muligt – afhængig af størrelse, beliggenhed mv. at få tilskud til skovrejsningen.

Hvor lang tid tager en skovrejsning?

Hvor lang tid tager en skovrejsning?

En ny skov opstår langt hurtigere, end de fleste tror. Afhængig af jordbund og træartsvalg vil man allerede efter 3-5 år få fornemmelsen af at gå i en skov.  

Skovrejsning med tilskud – tilskud og regler i 2019

Private, som ønsker at plante skov på landbrugsjord, kan få tilskud til skovrejsning fra staten. Tilskuddene er gradueret efter, hvordan skoven etableres, og i hvilket område den ligger. Reglerne for tilskud er blevet ændret flere gange i de seneste år. Se de senest offentliggjorte regler her på siden.

I forbindelse med en skovrejsning gives der tilskud til:

 • Etablering: dvs. du får dækket nogle af dine omkostninger til plantningen
 • Beskyttelse af din skov: primært opsætning af hegn, der beskytter mod vildtbid
 • Løbende grundtilskud fra EU: uden tidsbegrænsning

Der kan typisk gives tilskud til skovrejsning, hvis:

 • området er mere end 2 ha (ca. 4 tønder land)
 • området er landbrugsjord
 • området er omfattet af tilskudsordningen (se kortet herunder)
 • området ligger i en zone med en kvælstofretention på mindre end 80 % (dette afklarer vi i dit gratis arealtjek)
 • der kan opnås tilladelse fra kommunen og lokale museer

I mange tilfælde kræver det dog en nærmere vurdering fra en af vores konsulenter for at afgøre, om arealet er kvalificeret til tilskud. Bestil et arealtjek nu.

Tilskuddet reduceres, hvis:

 • der benyttes reolpløjning på arealet (kræver tilladelse).

I 2018 blev der åbnet op for plantning af mindre arealer med nåletræer som en del af en løvskovrejsning med tilskud.

Tjek kortet og se, om du kan få tilskud til skovrejsning

Bemærk: Kortet er omtrentligt. Kontakt en af vores konsulenter for at høre, hvad du kan få i tilskud.

Hvor meget kan jeg få i tilskud?

Grønt område – giver mulighed for følgende tilskud:

 • Tilskud til løvskov: 32.000 kr./ha (inkl. tillæg* – højst mulige sats)
 • Tilskud til nåleskov: 12.000 kr./ha
 • Tilskud til vildthegn: 15 kr./m til opsætning
 • Grundtilskud fra EU: ca. 1.800 kr./ha/år (uden tidsbegrænsning)

*tilvælges dybdepløjning/reolpløjning kan der ikke søges tillæg på 4.000 kr./ha.

Gråt område: ikke umiddelbart en mulighed for tilskud til skovrejsning. Bestil et arealtjek eller kontakt en af vores skovrejsningskonsulenter for at høre mere om dine muligheder, eller hvis du er i tvivl om, hvorvidt dit område er omfattet.

Hvornår kan man søge om tilskud til skovrejsning?

I 2019 løber ansøgningsrunden for tilskud til privat skovrejsning fra den 2. juli med sidste frist for ansøgning den 20. september. For at give dig de bedste chancer for tilskud anbefaler, vi at du kontakter os hurtigst muligt for at få afdækket dine muligheder.

Skovrejsning uden tilskud – en effektiv løsning

Der kan være mange gode grunde til at vælge skovrejsning uden tilskud. Vores kunders hyppigste årsager til at vælge skovrejsning uden tilskud er:

 • Der er intet arealkrav til din skovrejsning (ved tilskudsordning kræves minimum 2 ha)
 • Flere muligheder for ukrudtsbekæmpelse giver dig typisk en billigere og mere effektiv pleje
 • Der kan både anvendes pesticider og gødning for at sikre en hurtigere vækst
 • Større udvalg af træarter giver dig mulighed for at optimere din skovdrift
 • Der kan vælges særlige arter af hurtigvoksende træer, der får din skov hurtigere i gang
 • Ingen ventetid – din skov kan plantes i den førstkommende plantesæson
 • Du bevarer friheden over dine arealer og muligheden for at ændre din drift med kort varsel
 • Mindre administration: der kræves væsentligt færre tilladelser og ansøgninger

Bestiller du et arealtjek, undersøger vores skovrejsningskonsulent både dine muligheder med/uden tilskud og skræddersyr den løsning, der passer bedst til dit areal og dine ønsker for skoven.

Derfor skal du få din egen skov - 9 gode grunde

Uanset hvordan du får plantet din skov, er en ny skov på dit areal i mange tilfælde ikke kun en økonomisk investering mange år ud i fremtiden. Det er også en investering i jeres eget helbred og miljø. Vi har samlet nogle af de gode grunde til at plante sin egen skov:
 

 • 1. Det forøger herlighedsværdien af din ejendom
 • 2. Det forbedrer levevilkårene for dyr, planter og insekter
 • 3. Det forbedrer jagtmulighederne
 • 4. Det beskytter grundvandet
 • 5. Du bliver selvforsynende med brænde
 • 6. Det er sundt at gå og at arbejde i skoven
 • 7. Skoven er ramme for oplevelser med venner og familie
 • 8. En ny skov er med til at lagre CO2 til gavn for miljøet
 • 9. Træ er en af de mest miljøvenlige energikilder

Hvordan beskytter skoven grundvandet?

Skovrejsning er velegnet som grundvandsbeskyttelse, da det effektivt beskytter vores grundvand mod nedsivning af pesticider og nitrat. Derfor planter HedeDanmark også meget skov for vandværker og vandselskaber over hele landet. 

Bliver jeg CO2-neutral med skovrejsning?

De færreste er klar over, at skoven i de første 90 år optager store mængder CO2 fra luften, som bindes i træets ved (træmateriale). Faktisk binder en ny skov så meget CO2, at en familie på fire typisk kun skal plante ca. 2,3 ha skov for at blive CO2-neutrale.

Under hvilke forhold gælder CO2-neutral plantning?
Det er vigtigt at sikre, at skoven plejes forstligt korrekt for at bibeholde jeres CO2-neutralitet. I Danmark drives langt de fleste skove dog bæredygtigt, og både gavntræ og biomasse udnyttes optimalt. Dvs. træet fra din skov bliver typisk enten til grøn fjernvarme på anlæg eller til byggematerialer, som lagrer CO2 gennem mange år, samtidigt med at din skov vokser til og optager CO2’en igen.

Kan jeg selv plante min skov?

Kan jeg selv plante min skov?

Mange planter er hårdføre, og principielt kan de fleste lære at plante deres egen skov. Med udsigter til en indtjeningsperiode på over 100 år kan en dårlig plantning og pleje dog få langtrækkende konsekvenser for vækst og udbytte. Ønsker du tryghed for en sund skov, tilbyder HedeDanmark både maskinpark og processer, der gennem 150 år er blevet tilpasset effektivt og sikker skovrejsning for vores kunder. Får du os til at rejse din skov, er du dermed sikret, at alle processer er gennemført korrekt.

Det kan du gøre selv

Er du landmand eller har på anden vis erfaring med skovrejsning, kan du i nogle tilfælde reducere dine omkostninger ved at gøre visse processer selv. Du kan eksempelvis vælge selv at stå for jordbearbejdning/klargøring, indhegning af arealerne eller ukrudtsbekæmpelse.

Hvordan foregår en skovrejsning?

Du kan selv skræddersy dit skovrejsningsprojekt hos HedeDanmark, men et typisk forløb kan bestå af:

År 0
Arealtjek og tilbud
 • Vurdering af dine muligheder med/uden tilskud
 • Screening af dit areal
 • Skitse, der groft viser din skovrejsning i samspil med evt. andre naturområder på dine arealer, såsom stier, lysninger, vildtagre, markvildtstriber, levende hegn, en skovsø eller lignende
Aftale og godkendelse
 • Beplantningsplan
 • Digitaliseret skovkort
 • Tilskudsansøgning til skovrejsning
 • Dispensationsansøgninger
 • VVM-bilag
 • Tilladelse fra det lokale museum
 • Landzonetilladelse
 • Evt. søansøgning
 • Bestilling af planter og entreprenører
 • GPS-afsætning/opmåling
 • Indberetning af tilskud til relevante myndigheder
År 0-1
Plantning/skovrejsning
 • Opsætning af hegn
 • Levering og bestilling af planter
 • Opstart af plantning
 • GPS-opmåling til tilskudsindberetning/omkostningsberegning
 • Indsendelse af data og kort til Landbrugsstyrelsen
År 1-3
Renhold 
 • Renhold/ukrudtsbekæmpelse med maskiner eller pesticider
 • Besigtigelse/kontrol af vækst
År 6-8
Første eftersyn
 • Tynding af ammetræer
 • Etablering af spor og lysninger i skoven
 • Afsætning af træ til flis
År 10->
Overgang til alm. skovdrift
 • Skoven tyndes efter en plejeplan
 • HedeDanmark kan hjælpe med at forvalte skoven
 • Øget afsætning af gavntræ og flis styrker indtjeningen

Vi kan etablere det komplette naturområde

Vi har både ekspertisen, mandskabet og maskinerne til at etablere alle typer af naturområder på dit areal. Derfor kan vi tilbyde en totalplanlægning med komplet etablering af skoven, samtidigt med at vi skaber søer, levende hegn, vildtagre, stier, gangbroer mv. Det giver både en nemmere projektgennemførelse og sikkerhed for en god helhedsoplevelse af naturområdet.

Få hjælp til optimal drift og afsætning

I HedeDanmark har vi mere end 150 års erfaring med skovdrift og kan derfor tilbyde dig både skovrejsning, skovdrift og ikke mindst optimal afsætning af både gavntræ og flis til bioenergi. Vi har adgang til en omfattende maskinpark, der altid sikrer effektivt arbejde på dine arealer, uanset om det gælder plantning, pleje eller skovning. Derudover kan du udnytte vores store netværk af virksomheder og forsyninger både i og uden for Danmark til at sikre optimal afsætning.

Del denne

Kontakt os hvis du har spørgsmål

Christen Nørgaard
Christen Nørgaard

Plantningskonsulent

T: 24 82 30 17


Ydelser: Beskæring og rydning, Broer og shelters, Levende hegn, Naturpleje og -genopretning, Skovrejsning, Søer og regnvandsbassiner, Vandløbsvedligeholdelse og -restaurering

Placering: Herning

Christian Ritz-Andersen
Christian Ritz-Andersen

Skovrejsnings-/landskabskons.

T: 21 22 77 91


Ydelser: Levende hegn, Skovrejsning

Placering: Rønnede

Bemærk: Dækker Sjælland

Martin Nicholas Snedker Hansen
Martin Nicholas Snedker Hansen

Plantningskonsulent

T: 24 87 55 27


Ydelser: Skovrejsning

Placering: Kolding

Søren Peder Kirstein Knudsen
Søren Peder Kirstein Knudsen

Skovrejsningskonsulent

T: 40 14 99 33


Ydelser: Skovrejsning

Placering: Hinnerup