/Files/Images/Træsubbe-beskytter-gravhøje-fortidsminder-wide-1500.jpg

Godsejer værner om sårbare oldtidshøje

Godsejer Axel Castenschiold gør, hvad han kan for at beskytte fortidsminderne på sin ejendom.

Godt gemt i skoven ved Pandebjerg Gods nær Nykøbing Falster gemmer 20-30 gravhøje sig i skovbunden. Nogle af dem er ikke mere end 30-40 centimeter høje og derfor svære at få øje på. 

Godsejer Axel Castenschiold gør noget særligt for at passe godt på de sårbare gravhøje fra oldtiden. Formålet med at drive skoven er blandt andet produktion af grantræ, og her går det hånd i hånd med beskyttelse af fortidsminderne. I forbindelse med afdrift af gran på arealet, har han gjort noget ekstra for at sikre gravhøjenes beskyttelse og fremadrettede eksistens.

Naturen får lov til at værne om oldtidshøje

Naturen får lov til at værne om oldtidshøje

Ud over at holde gravhøjene frie for bevoksning jf. retningslinjerne i skovloven/museumsloven, har Axel Castenschiold valgt at efterlade træstubbe rundt omkring højene. Det betyder, at maskiner ikke fejlagtigt kan køre ind over de fredede fortidsminder, som i øvrigt er markeret med hvide, neutrale pinde netop nu. 

Desuden har han plantet buske, hestekastanje og ægte kastanje rundt om højene langs grænsen på de to meter, som ifølge lovgivningen skal overholdes til fortidsminder.

”Når man har en ejendom som min, rummer den mange herligheder og særlige egenskaber. Nogle er skabt af egen hånd og andre er skabt af naturen samt forhistorien. Fortidsminderne er en vigtig del af vores forhistorie. Jeg synes det dels er unikt for min ejendom, men samtidig er det også vigtigt i det historiske perspektiv, at vi bevarer disse om muligt, og samtidig kombinerer det med fornuftig skovdrift,” 

- siger Axel Castenschiold.

Naturlige spor gennem bevoksningen

Der er knust spor gennem bevoksningen, så særligt inviterede gæster har mulighed for at se højene og nyde dette gode initiativ.

”Vi har valgt at markere fortidsminderne, og samtidig gøre det til en oplevelse for kommende generationer af ejere at færdes i området ved at plante diverse kastanjer og buske, så mangfoldigheden bliver endnu større. Det vil skabe glæde for såvel mennesker som dyr i skoven,”

- siger Axel Castenschiold.

”I mine øjne er skovejere som Axel et uvurderligt aktiv i beskyttelsen af vores natur og forhistorie. Det er skovejerne selv, der af egen fri vilje bruger ressourcer på at passe og pleje disse fortidsminder, så vi og kommende generationer kan opleve og lære af vores forhistorie. Det kan man kun blive glad for at se”.

- siger regionschef Morten Brændholt

Få mere at vide om god skovforvaltning

Del denne