/Files/Images/HedeDanmark/Nyheder/HedeDanmark-bidrager-til-at-skabe-verdens-første-ålerefugium-i-Københavns-Havn-2.jpg

HedeDanmark bidrager til at skabe verdens første ålerefugium i Københavns Havn

Ålen er en kritisk truet art, som har brug for flere levesteder i de danske farvande. Derfor har WWF og By & Havn iværksat et stort projekt, der skal gøre Københavns Havn til verdens første ålerefugium.

HedeDanmarks rolle i projektet består i at udlægge 800 tons småsten, kaldet ålegrus, og 200 teglrør på bunden af Teglværkshavn. Her kan de små ål, også kendt som glasål, gemme sig og vokse sig store i fred og ro.

HedeDanmark har udført opgaven med at placere ålegruset og teglrørene i havnen ved hjælp af en stor, langarmet gravemaskine, der blev sejlet ud på vandet på en pram. Den rådgivende ingeniørvirksomhed WSP bidrager også til projektet.

/Files/Images/HedeDanmark/Nyheder/HedeDanmark-bidrager-til-at-skabe-verdens-første-ålerefugium-i-Københavns-Havn-4.jpg

Resultatet bliver verdens første ålerefugium, der skal være med til at værne om den kritisk truede ål – antallet af glasål i danske farvande er nede på blot 0,6 procent af bestanden i forhold til 1980.

Ålen er truet af overfiskeri og menneskeskabte forandringer i havmiljøet.

Projektet er et led i et større samarbejde mellem WWF og By & Havn, som også har etableret 200 fiskebørnehaver i havnen. Fiskebørnehaverne er stålbure, der beskytter de små fisk mod de større rovdyr.

/Files/Images/HedeDanmark/Nyheder/Ålegræs - København - billeder (40).jpg

HedeDanmark er også med i en andet projekt, der skal øge biodiversiteten under overfladen i Københavns Havn. Her arbejder vi sammen med By & Havn samt WSP sammen om af etablere ålegræsbede i kanalerne i Nordhavn.

Ålegræs kan danne skjul for smådyr i vandet, ligesom det lagrer CO2 og binder kvælstof ved rødderne – al sammen noget, der øger vandmiljøet i havnen.

Læs mere her

Del denne