/Files/Images/Hus-rottebekæmpelse-1500.jpg

Rottetjekliste: Er din ejendom rottesikker?

Hvor sikret er dit hus, garage, stald, udhus eller anden bygning mod rotter? Tjek det her med vores 10-punkts rottetjekliste udviklet i samråd med vores skadedyrsteam.
OBS: Har du rotter på din beboelsesejendom, har du pligt til at melde det til din kommune, som gratis hjælper dig med bekæmpelsen. HedeDanmark udfører ikke rottebekæmpelse eller -sikring for private boligejere.

Milde efterår og vintre er godt vejr for rotteyngel, og rotterne trænger ind alle tænkelige steder. Med hjælp fra vores professionelle rottebekæmpere, der hver dag hjælper virksomheder og butikker i hele landet med at sikre deres bygninger mod rotter, har vi udarbejdet en liste med nogle af de bedste tips til at sikre din bygning mod rotterne.

1. Er soklen tæt?

Rotter foretrækker at bevæge sig langs jorden, og soklen er derfor formodentligt det første sted, rotterne undersøger for adgang til din bygning. Hvad kan du selv gøre? Tjek at din sokkel er helt intakt eller udstyret med rottenet.

2. Er ydermurene på dit hus intakte og uden skader?

Dine ydermure er en del af den første forsvarslinje og det vigtigste værn mod rotteinvasionen. Er der huller eller revner på bare 2 cm i diameter, så er der fri adgang for rotterne! Hvad kan du selv gøre? Kontroller at dine mure er tætte fra 60 cm under til 30 cm over jordoverfladen. Tjek også: Kabelgennemføringer, yderdøre, porte og lemme.

3. Har du smadrede eller permanent åbne vinduer uden rottesikring?

Et lille skår i glasset på vinduet i garagen er måske ikke en katastrofe for varmeregnskabet, men det er en åben invitation for rotter, der søger husly, og fra udhuse og garager er der måske adgang til huset. Hvad kan du selv gøre? Beskadiget glas skal udskiftes, og vinduer uden glas skal sikres med rottenet.

4. Er taget tæt og ubeskadiget?

Sprækker, revner mellem teglsten eller huller i tagplader mv. udgør ikke kun en risiko for alvorlige vandskader i dit hus. Rotter er mesterklatrere og undersøger gerne dit tag for indgange til tørvejr og varme, og fra loftet kan de typisk finde vej ind i huset og i fx skråvægge. Hvad kan du selv gøre? Inspicer dit tag jævnligt for skader og huller. 

5. Er dine ventilationsriste rottesikrede?

Ventilation er vigtigt for sundheden af din bygning. Men er materialet eller monteringen ikke rottesikker, så kan du forvente uventede, firbenede gæster, så snart kulden sætter ind.
Hvad kan du selv gøre? Sikr først og fremmest, at dine ventilationsriste er godt fastgjorte og helt tætte. Overvej også materialetypen på steder, hvor rotterne har nem adgang. 

6. Har du rottesikret sammenhængende bygninger?

Det er dejligt med nem adgang til bilen, men har du fx garage- eller staldbygning, som støder direkte op til din beboelse, er det vigtigt at sikre, at der ikke er adgang for rotterne mellem bygningerne. Hvad kan du selv gøre? Kontroller og sikr adskillelsen mellem bygningerne.

7. Laver du jævnlig inspektion af afløbsledninger og brønde?

Rotter er ikke sarte og tager gerne vejen til dit varme og dejlige hus gennem kloakledninger og brønde. 
Hvad kan du selv gøre? Tjek dine brønde og bestil jævnligt en videoinspektion af dine kloakledninger for at sikre, at der ikke er skader og adgangshuller for rotterne.

8. Har du åbne tagnedløb?

Rotter kan uden de store problemer kravle op gennem et nedløbsrør. Derfor skal rørføringen fra dine tagrender og ned i afløbet være helt tætte eller forsynet med net eller en rist, der forhindrer, at rotter fx kan kravle op gennem nedløbsrøret og få adgang til taget. Hvad kan du selv gøre? Sørg for, at nedløbsrør og afløb er sikret mod rotter.

9. Har du byggematerialer og andet gods tæt på huset?

Brædder, stolper, tagplader el.lign. byggematerialer er en glimrende trappe for rotter, der søger en indgang til deres nye hjem – nemlig DIT hjem. Hvad kan du selv gøre? Sørg altid for, at byggematerialer er klodset op over jorden og placeret i god afstand til mure, hegn og andet.

10. Holder du øje med de levende trapper?

Langsomt, men sikkert vokser de tættere på dine bygninger, og med årene kan træer og buske give en hjemløs rotte aldeles nem adgang til dit tag eller ventilationsriste. Hvad kan du selv gøre? Sørg for årlig beskæring af træer og buske, der vokser tæt på dine bygninger, og pas på med klatreplanterne.

BONUSTIP: Fjern foderkilder fra dit udeareal

Fuglefoder, kattemad, korn og foderstoffer. Alt sammen er lækkerier for rotter. Sørg derfor for komplet rottesikrede foderbeholdere og udstyr evt. stolpen til fuglebrættet med pigge.

Har du en virksomhed, organisation eller butik?

Kontakt vores skadedyrssikring for at få hjælp til forebyggelse og bekæmpelse af rotter i jeres virksomhed, butik el.lign. Vores skadedyrsteam anvender bl.a. intelligente fælder og rottehunde til effektiv og sikker rottebekæmpelse i hele landet. 

Læs mere om rottebekæmpelse til virksomheder.

Print din egen tjekliste

Print din egen tjekliste

Klik på linket herunder for at downloade rottetjeklisten i høj opløsning, så du kan printe til gennemgang af din ejendom.

Download rottetjeklisten i høj kvalitet for at printe den 

Del denne