Skadedyrsbekæmpelse til privat bolig, virksomhed, boligselskab mv.

Få driftssikker, hurtig og effektiv skadedyrsbekæmpelse på jeres arealer eller kombiner med ejendomsservice og få flere fordele. Vi bekæmper rotter, mus, hvepse, måger/fugle, fluer og mange andre typer af skadedyr både inden for og uden for jeres bygninger.

Skadedyrsbekæmpelse og skadedyrssikring består af en række metoder og værktøjer til forebyggelse og bekæmpelse af dyr, der er til gene for mennesker. De mest alvorlige skadedyr for private boligejere, virksomheder og institutioner kan på kort tid både sprede sygdomme og give alvorlige bygningsskader. 

Hvad er skadedyrssikring?

Vores aftaler består af skadedyrssikring, der ikke kun bekæmper eventuelle skadedyr, men sikrer, at vi forebygger korrekt og forhindrer skadedyr i at etablere sig i og omkring jeres ejendomme.

Har du et akut skadedyrsproblem? Ring på vagtnummeret:

Vores vagttelefon har åben 24 timer i døgnet.

Skadedyr, risiko og bekæmpelsesmetoder

Navn Primær risiko Særligt område for Primære metoder Muligt uden gift?
Rotter alvorlige sygdomme, alvorlige bygningsskader, fødevareforurening fødevarebutikker, levnedsmiddel-produktion, sundhedsvæsen, boligforeninger, transport-virksomheder fælder, gift, hunde JA
Mus fødevareforurening, bygnings- og inventarskade fødevarebutikker, levnedsmiddelproduktion, sundhedsvæsen, boligforeninger, transportvirksomheder fælder, gift, hunde JA
Hvepse sikkerhedsrisiko kommunale institutioner,  private boligejere, boligforeninger gift (sprøjtning) JA
Måger/
 fugle
bygnings- og materielskader, gene fødevarebutikker, levnedsmiddelproduktion, sundhedsvæsen, boligforeninger, transportvirksomheder  net/pigge, fjernelse af reder JA
Fluer sygdomme og madforgiftning industri, restauranter, bagere, slagtere, butiksområder mv.   UV lys, net, sprøjtning JA
Væggelus irritation og infektioner, nedgang i omsætning og imagetab boligselskaber og -foreninger, private boligejere, hoteller, vandrehjem gift, detektering, indfangning, varme- og kulde-behandling JA
Kakerlakker alvorlige sygdomme boligforeninger og selskaber, bagerier  sprøjtning, detektering, varme- og kuldebehandling  NEJ
Myrer irritation og forurening af fødevarer private boligejere, industri, fødevarebutikker, boligforeninger, kommunale institutioner  gift, detektering, lokkedåser NEJ
Møl/melmøl skader på tøj, tæpper og møbler industri, boligforeninger, detailbutikker, private boligejere mv.  UV lys, sprøjtning, rengøring, varme- og kulde-behandling JA
Borebiller bygningsskader, fødevarer kontrol af træværk, kirker, landbrug, private boligejere og kommunale institutioner  sprøjtning NEJ
Lopper irritation private boligejere, kommunale institutioner, boligforeninger  sprøjtning, rengøring og vask  NEJ
Sølvfisk skader på materialer (bøger, fotos, papir mv.)  private boligejere, industri, boligforeninger rengøring, sprøjtning, detektering NEJ
Muldvarper skader på græs og haveanlæg private boligejere, industri, landbrug, boligforeninger  gasning, fælder og M-stop  JA 
Husmår støj og ødelæggelse af isolering industri, private boligejere, boligforeninger  fælder, afskræmning JA

De primære metoder til bekæmpelse af skadedyr

Vi anvender grundlæggende fire forskellige metoder til skadedyrsbekæmpelse og skadedyrssikring, der dog kan kombineres på et utal af måder med en lang række redskaber for at finde den helt rigtige løsning til jeres områder.

1. Forebyggelse

Den mest effektive bekæmpelse af skadedyr er at fjerne adgange og levevilkår for skadedyrene. Vi gennemfører hyppige bygningsgennemgange og skadedyrstjek for at sikre, at jeres bygninger og områder så vidt muligt forhindrer, at yderligere problemer kan opstå.

Eksempler på forebyggelsesmetoder:

 • Fuglepigge, fuglepasta eller net
 • Udskiftning af revnede tagsten eller sikre, at f.eks. luftspjæld er tæt
 • Udbedring af huller i paneler, døre, sokkel mv.
 • Fjernelse af fødekilder for gnavere, fugle og andre skadedyr
 • Tætning af rørgennemføring
 • Fjernelse af bevoksning omkring bygninger
 • Fejeliste på døre
 • Sikring med fælder omkring bygning 

2. Fælder

De fleste kender den klassiske klapfælde, men der findes i dag et hav af effektive fælder til bekæmpelse af mange typer af skadedyr. Fælder kan fange dyret død eller levende og anvendes med eller uden lokkemad.

Digitale rottefælder
Vi anvender til rottebekæmpelse primært specialudviklede, digitale fælder uden gift, der dræber skadedyret på miljøvenlig vis. Via en indbygget sender giver fælden besked til vores rottebekæmper, der rykker ud inden for maksimalt 24 timer. Vores digitale fælder giver via en temperatursensor også besked, når en rotte har været i nærheden af fælden, uden at fælden er udløst. Det giver os mulighed for at opdage rotter, før de bliver et alvorligt problem i jeres virksomhed. 

Når en rottefælde aktiveres: 

 • 1. En fælde udløser eller registrerer rotteaktivitet i nærheden.
 • 2. Vores rottebekæmper får automatisk besked via GSM-netværket.
 • 3. Vores rottebekæmper udfører fældeinspektion inden enten 4 eller 24 timer (afhængig af aftalen).
 • 4. Vores rottebekæmper kan se al rotteaktivitet på jeres arealer via et digitalt overblik.
 • 5. De indsamlede data om rotteaktivitet anvendes til at justere intelligent på antallet af fælder og handlingsplanen for jeres rottebekæmpelse.
BILLEDE

Vores digitale rottefælder indeholder typisk en klapfælde, en temperatursensor, et batteri med lang levetid og en sende-enhed, der automatisk giver besked om al gnaveraktivitet.

Hvad er fordelene ved digitale rottefælder?

Se vores sammenligning mellem digitale og traditionelle rottefælder.

DIGITALE ROTTEFÆLDER TRADITIONELLE ROTTEFÆLDER
Overvågning 24/7, 365 dage om året 4 - 6 rutine inspektioner pr. år
GSM-baseret alarm. Vi reagerer, når alarmen går Ofte brug af gift
Reaktionstid: 4 timer ved fødevare virksomheder, ellers 4 - 48 timer (vi er altid på forkant) Negativ påvirkning af miljøet
Ingen døde fangster, som ligger i op til 3 måneder Ingen mulighed for at være proaktiv
100 % giftfri og miljørigtig sikring Hvis der er fangst, kan fælden være inaktiv i op til 3 måneder
Hvis en fælde beskadiges, kan vi reagere straks Død fangst i fælden i op til 3 måneder
(medfører lugtgener og andre skadedyr)
Årlig digital rapport med statistik over fangster Hvis fælden beskadiges, kan der gå op til 3 måneder, inden den skiftes
Billed dokumentation af fangster Afrapportering sker kun ud fra periodiske rutine inspektioner
Årligt service- / funktionstjek af digitale enheder – derfor anbefaler vi digitale rottefælder!

3. Rottehunde

Rottehunde er et af de mest effektive og hurtige redskaber til identifikation og bekæmpelse af rotteproblemer og er ofte en nødvendighed ved rottebekæmpelse indendøre i fødevarebutikker og levnedsmiddelvirksomheder, hvor der ikke må anvendes gift. 

Har du identificeret en rotte i jeres fødevarevirksomhed, er en gennemgang med rottehund det eneste, der kan afblæse en rottealarm og godkende genoptagelsen af normal drift.

Vores nødberedskab på 8-10 uddannede og certificerede rottehundeførere er fordelt over hele landet og anvender hunderacer, der er særligt egnede til rottebekæmpelse. 

Udvalg af hunderacer egnet til rottebekæmpelse:

 • Jack Russel Terrier
 • Tysk Jagtterrier
 • Staffordshire Bull Terrier
 • Dansk Svensk Gårdhund
 • Border Terrier
 • Fox Terrier
 • Terrier generelt

Rottehunde kan hurtigt og effektivt snuse sig frem til både rotter, rotte-reder, og hvordan rotterne har fået adgang til bygningen. 

Hvordan foregår rottebekæmpelse med hund?

Se rottehunden Snoop og rottehundefører Mads på arbejde i HedeDanmarks skadedyrssikring.

4. Gift

Selvom der findes effektiv gift til bekæmpelse af de fleste typer af skadedyr, bestræber vi os altid på giftfri bekæmpelse. Under visse omstændigheder - og til bekæmpelse af nogle typer af skadedyr - er det dog nødvendigt at anvende gift for at sikre effektiv bekæmpelse. 

Kontakt os og få en professionel anbefaling om bekæmpelse med eller uden gift.

Må vi bruge gift til bekæmpelse af rotter?

Brugen af rottegift er kun tilladt for en autoriseret rottebekæmper og kan indebære en risiko for både mennesker og dyr. Særligt for rovdyr, der spiser rotter og mus. Derudover må rottegift ikke anvendes indendørs i virksomheder, der producerer eller håndterer fødevarer. Rottegift må anvendes alle steder uden for, så længe der er konstateret rotteaktivitet med mere end 5-6 rotter af en autoriseret rottebekæmper. Rottegift må ikke bruges som forebyggende middel og længere væk end 10 meter fra sokkel.

Hvor hurtigt rykker I ud?

En aftale med os har som udgangspunkt to reaktionstider, der er gældende 24 timer i døgnet. Der kan dog aftales særlige reaktionstider efter jeres behov. 

 • Inden for 24 timer: ved alle former for registreret rotteaktivitet i fælder eller lignende.
 • Inden for 4 timer: ved akutte tilfælde – f.eks. rotteaktivitet ved eller i en fødevarevirksomhed.

Reaktionstiden for fødevarebutikker er inden for 4 timer. Med knap 30 kontorer fordelt over hele Danmark har vi altid rottehunde og skadedyrsbekæmpere i nærheden af jer, der kan rykke ud med kort varsel.  

Hvilke arealer dækker I?

Vi dækker både indendørs- og udendørsarealer omkring jeres private bolig eller virksomhed med forebyggelse og bekæmpelse af skadedyr. I nogle tilfælde dækker vores handlingsplan et større areal omkring virksomheder for at sikre en god reaktionstid på skadedyrsproblemer under udvikling i lokalområdet. 

Kan vi få giftfri rottebekæmpelse?

Vi kan i mange tilfælde tilbyde 100 % giftfri bekæmpelse af rotter gennem en kombination af effektive digitale fælder og vores korps af rottehunde, der rykker ud inden for 4 timer i akutte tilfælde og 24 timer efter aktivering af en fælde. Kontakt os for at høre, om vi kan udføre effektiv rottebekæmpelse uden gift på jeres arealer.

Hvordan ved vi, at I har været forbi?

Med en aftale om skadedyrsbekæmpelse hos os er du altid sikret komplet digital dokumentation for omfanget af jeres skadedyrsproblemer og de aktiviteter, vi har udført som del af handlingsplanen for skadedyrsbekæmpelse. Ud fra data om fangst, som fælderne sender til en hjemmeside og app, kan vi altid dokumentere mængden af skadedyr på jeres arealer og de bekæmpelsesaktiviteter, der er udført.  

I vores digitale løsning kan vi: 

 • Se alle jeres fælder og hvor, de er placeret.
 • Se registreret aktivitet omkring fælden.
 • Se registrerede fældeudløsninger.
 • Se hvornår vi har været på besøg på jeres areal.
 • Downloade rapporter.

Kan vi kombinere ejendomsservice og skadedyrsbekæmpelse?

Hos HedeDanmark varetager vi grøn pleje og ejendomsservice for tusindvis af virksomheder, kommuner og boligselskaber i hele landet. Derfor kan vi tilbyde organisationer en attraktiv kombination af grøn pleje, ejendomsservice og skadedyrsbekæmpelse i én pakkeløsning. 

Vores grøn pleje- og ejendomsservicemedarbejdere færdes i nogle tilfælde flere gange ugentligt på vores kunders arealer og kan derfor holde et vågent øje med huller i græsplæner, bygningsskader og lignende, der kan være tegn på skadedyr. Med en kombineret aftale om både ejendomsservice og skadedyrsbekæmpelse får I derfor mange flere øjne på potentielle skadedyrsproblemer og en mere effektiv forebyggelse og hurtig bekæmpelse. 

 

Del denne

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Arne Peter Nielsen
Arne Peter Nielsen

Key Account Manager

T: 92 43 25 53


NB: Salg (Jylland og Fyn) – Vagtnr. for akutte henvendelser: 91178392

Niklas Kristian Rasmussen
Niklas Kristian Rasmussen

Key Account Manager

T: 21 72 54 09


NB: Salg (Sjælland) – Vagtnr. for akutte henvendelser: 51853041

Har du en virksomhed, boligselskab eller lignende? Udfyld formularen og bestil en uforpligtende gennemgang eller få et tilbud på skadedyrssikring.