/Files/Images/løvskov-i-modlys-1500.jpg

Sandt eller falsk: vi tjekker 9 myter om skovrejsning

Vokser skove op af sig selv? Hvor lang tid tager en skovrejsning? Bliver vi CO2-neutrale med skovrejsning? Vi har i samarbejde med vores skovrejsningseksperter testet de mest almindelige myter om skovrejsning.

Fra Danmark i 1800-tallet til Danmark anno 2020 er der sket en stor udvikling i, hvordan skove rejses, og hvilke hensyn der tages til både insekter, dyreliv og herlighedsværdien i skoven. Men er din opfattelse af skovrejsning fulgt med tiden?

siger skovrejsningskonsulent Christian Ritz-Andersen.

”Før i tiden handlede det primært om driftseffektiviseringer for at optimere skovens udbytte ved at etablere plantager i f.eks. monokulturer. I dag etablerer vi stort set kun naturvenlige skove. Ofte støder vi dog på sejlivede myter om skovrejsning, og det er super ærgerligt, for der kan etableres mange flere gode skove til stor gavn for både natur og skovejer,” 

- siger skovrejsningskonsulent Christian Ritz-Andersen.

Hør skovrejsningskonsulentens svar på myter om skovrejsning

Svarene herunder er baseret på mange års erfaring med skovrejsning for landmænd, lodsejere, forsyninger, kommuner mv.

Skove vokser jo op af sig selv! (SANDT, men...)

Det er generelt rigtigt, at hvis man venter længe nok uden naturpleje, så kommer der skov på et bart areal. Der kan dog ofte (afhængigt af jord og andre forhold) gå rigtigt mange år, før skoven har etableret sig – og det vil måske ikke være med det udtryk og de arter, som du drømmer om. I nogle tilfælde vil de første mange årtier være præget af kratbevoksninger. De træarter, som typisk først indfinder sig, er pioneer-arter såsom birk, el og tjørn. Bliver dit område besat af f.eks. birk, kan der dog under de rette forhold meget hurtigt opstå en tæt birkeskov – dog vil det ofte være efter flere år med græs, tidsler og brændenælder.

Skovrejsning tager 50 år! (FALSK)

En ny skov opstår med skovrejsning langt hurtigere, end de fleste tror. I de fleste tilfælde kan du med en skovrejsning hos HedeDanmark gå fra bar mark til at få fornemmelsen af at gå i en flot skov på kun 5 år. Det skyldes, at vi med en skovrejsning går efter den hurtigste måde at opnå en såkaldt ”primaskov” og udnytter vores 150 års erfaring med metoder såsom rensning, ammetræer, jordbundsforhold samt valg af de helt rigtige arter og provenienser. I videoen herunder har vi besøgt Christel og familiens skov efter kun 5 år.
 

Skoven er god til at dæmpe trafikstøj (FALSK)

Skove og læbælter er effektive til at standse og afbøje vinden og kan dermed også begrænse støjens vandring med vinden. Som et støjisolerende eller støjreflekterende redskab generelt har skove og læhegn dog en begrænset effekt, fordi materialetætheden typisk er for lav ift. f.eks. et egentligt støjhegn eller en støjvold. Dog er det vores erfaring, at mange nye skovejere oplever en mærkbar positiv psykologisk effekt, ved at de ikke længere kan se støjkilden.

Skoven beskytter grundvandet (SANDT)

Når du har plantet skov på din ejendom, er grundvandet i dit område i de næste mange årtier effektivt beskyttet mod nedsivning af pesticider og nitrat fra landbrugsdrift – en nedsivning, der kan forurene drikkevandet. Skoven optager mange typer af næringsstoffer og begrænser også udsivning til vandløb og søer.

Skoven kan forbedre dit helbred (SANDT)

Skoven kan forbedre dit helbred (SANDT)

International forskning peger på, at skoven kan have positiv effekt på dit helbred. Bl.a. kan færden i skove lindre belastningsdepressioner, forebygge depressioner og sænke blodtrykket.

Skoven kan gøre din familie CO2-neutral (SANDT)

For en almindelig dansk familie kan bare 5 hektar skov typisk gøre dig og din familie CO2-neutrale de næste 100 år. Når træerne er omtrent 80-100 år, flader kurven for CO2-optag ud, og træerne i skoven fungerer primært som et CO2-lager. Vælger I, at jeres nye skov skal driftes, vil den ved naturlig tilvækst eller genplantning optage ny CO2, samtidigt med at træ til byggematerialer og møbler også vil lagre CO2. Kort fortalt er skovrejsning GENIALT for klimaet.

Skovrejsning forbedrer levevilkår for dyr, planter og insekter (SANDT)

Uanset, hvordan din nye skov etableres, vil den styrke det lokale liv af dyr, planter og insekter. Hvis du ønsker optimale betingelser for f.eks. biodiversitet, kan du i dialog med vores skovrejsningskonsulent etablere din nye skov med de mest naturvenlige arter og opbygning af skoven.

Skovrejsning er kun til plantager og ikke natur (FALSK)

Skovrejsning er kun til plantager og ikke natur (FALSK)

Det er sjældent, at vi i HedeDanmark planter plantager, selvom det måske godt kan se sådan ud. Planterne sættes i rækker, for at de kan plejes så effektivt som muligt for optimal vækst. Skove kan dog sammensættes på mange forskellige måder, afhængigt af hvad du ønsker at bruge skoven til. Typisk etablerer vi varierede skove med min. 10 forskellige arter. 

Jeg kan plante min skov selv! (FALSK... for de fleste)

Har du masser af tid og godt styr på ansøgninger, regler, finansiering, plantevalg, provenienser, rensningsmetoder, ammetræer, tynding mv., kan du naturligvis godt plante din egen skov. Dog ser vi desværre ofte tilfælde, hvor en gør-det-selv-skovrejsning er gået helt galt, og selv små fejl kan betyde en meget længere tidshorisont for rejsningen af din skov. Derfor vil vi altid opfordre dig til at søge professionel hjælp og rådgivning til din skovrejsning.

Overvejer du skovrejsning? Tjek om du kan få tilskud

Det er i nogle tilfælde muligt at få økonomisk tilskud til skovrejsning. Kontakt en af vores skovrejsningskonsulenter og få en uforpligtende snak om mulighederne.

Find din nærmeste skovrejsningskonsulent
Eller: Læs mere om skovrejsning

Del denne