Skovcertificering

Få din skovdrift certificeret efter de internationale anerkendte standarder PEFC (PEFC/09-22-005) og FSC® (FSC-C103859). HedeDanmark tilbyder gruppecertificering indenfor begge standarder. Man hvad dækker begrebet skovcertificering over, og hvilke fordele giver det dig?

Som gruppecertifikatholder har HedeDanmark forpligtiget sig til at sikre, at skovdriften hos gruppemedlemmerne overholder henholdsvis PEFC’s og FSC®’s principper og kriterier for skovdrift, beskrevet i de to ordningers standarder. Vi har indrettet vores systemer og driftsprocedurer, så de dokumenterer overholdelsen og sporbarheden af træet. Træ- og træprodukter, der kommer fra en certificeret skov, kan mærkes med henholdsvis PEFC’s og FSC® logo. HedeDanmark bidrager derved til at tilfredsstille den øgede efterspørgsel efter certificeret træ hos industrien og forbrugerne.

Hvorfor skal jeg blive certificeret?

En skovcertificering giver dig som skovejer en lang række fordele:

 • Certificeringen er din dokumentation for, at skoven drives bæredygtigt (PEFC) og/eller ansvarligt (FSC®).
 • En certificering fortæller omverdenen, at du passer på naturen (biodiversiteten).
 • En certificering kan være med til at styrke dit brand. Det kan f.eks. være relevant for ejendomme, der ved siden af skovdriften driver anden virksomhed, f.eks. gårdbutikker, økologisk produktion, camping, kursus- og konferencevirksomhed.
 • Certificeringen gør dig til en foretrukken træleverandør hos industrien og sikrer dig i mange tilfælde et ekstra pristillæg for dit træ.

Hvilke certificeringsordninger findes der?

Gennem os kan du blive optaget i de 2 mest anerkendte ordninger: PEFC-gruppecertificering og FSC®-gruppecertificering. I Danmark er PEFC-ordningen i dag den mest udbredte. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige ordninger. 

PEFC-certificering

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) bygger på en række pan-europæiske og internationale principper og fastlægger kriterier for en bæredygtig skovdrift under danske forhold. Kriterierne er fastlagt af en arbejdsgruppe med repræsentanter fra erhvervet (skov- og træindustri), lønmodtager- og friluftsorganisationer samt grønne organisationer.

Målsætningen for den danske PEFC-skovstandard er gennem certificering af skove at fremme en bæredygtig udvikling og drift af de danske skove, under et balanceret hensyn til både de økonomiske, økologiske og sociale aspekter ved skovdriften.

 • PEFC er verdens førende skovcertificeringssystem, og vi ser en stigende efterspørgsel efter PEFC-certificeret træ og træprodukter.
 • PEFC har lagt vægt på at udforme kriterierne i standarden, så du som skovejer oplever kravene som meget lidt bureaukratiske. Det gør den både anvendelig og økonomisk overkommelig, også for mindre skovejere. 

PEFC-ordningen administreres, vedligeholdes og udvikles af PEFC Danmark. Du kan læse mere om PEFC Danmark på hjemmesiden www.pefc.dk.

FSC®-certificering

FSC® (Forest Stewardship Council) er en certificerings- og mærkningsordning til skovbaserede produkter fra ansvarligt drevne skove. Standarden indeholder en række principper for ansvarlig skovdrift under danske forhold, som med udgangspunkt i FSC® International’s 10 generiske indikatorer er fastlagt af en dansk arbejdsgruppe, der som alle andre FSC-organisationer er opbygget efter et trekammersystem, og består af et økonomisk kammer, et socialt kammer og et miljøkammer.

 • Princip 1: Overholdelse af lovgivningen
 • Princip 2: Arbejdstageres rettigheder og ansættelsesvilkår
 • Princip 3: Oprindelige folks rettigheder (ikke relevant under danske forhold)
 • Princip 4: Forholdet til lokalsamfundet
 • Princip 5: Skovens goder
 • Princip 6: Miljøværdier og påvirkning
 • Princip 7: Driftsplanlægning
 • Princip 8: Overvågning og vurdering
 • Princip 9: Høje bevaringsværdier
 • Princip 10: Gennemførelsen af driften

FSC® drives af en global ikke-statslig non-profit organisation, som arbejder for at udbrede ansvarligt skovbrug verden over. Du finder FSC®-mærket på produkter af træ og papir, som du kan købe med god samvittighed. I en FSC®-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC® garant for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

FSC®-ordningen administreres, vedligeholdes og udvikles af FSC® Danmark. Læs mere om FSC® på hjemmesiden www.fsc.dk.

Sustainable Biomass Program (SBP) sikrer din afsætning

Sustainable Biomass Program (SBP) sikrer din afsætning

Sustainable Biomass Program (SBP) er en standard med krav, som skal efterleves for at dokumentere ansvarlig produktion af flis. SBP kaldes også for en såkaldt ”sporbarhedscertificering”. Fra 2016 indførte danske varmeværker, der fyrer med flis, krav om dokumentation for, at den flis, de anvender, er ansvarligt produceret.

Ved SBP fokuseres bl.a. på at:

 • Undgå brug af ulovlig arbejdskraft
 • Undgå ødelæggelse af værdifuld natur
 • Identificere og kortlægge skove med høje bevaringsværdier
 • Undgå potentielle trusler mod skove med høje bevaringsværdier
 • Bevare nøglebiotoper og habitater, som er fredede
 • Beskytte skovens biodiversitet 

En SBP-certificering skaber tryghed for dig som skovejer, fordi du opnår en mere effektiv adgang til markedet for salg af flis- og tømmerprodukter. Hvis du er med i Skovejer FordelsProgrammet, er du automatisk omfattet af HedeDanmarks SBP-certificering.

Få SBP-certificering gennem HedeDanmark

HedeDanmark er godkendt til håndtering af SBP-certificeringer i Danmark. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan sikre SBP-dokumentation og -overholdelse af SBP-standarden for alle dine flis- og skovningsopgaver. 

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Skovcertificering er baseret på sund fornuft i skovdriften, og de fleste ejere vil derfor opleve, at skovdyrkningen ikke skal praktiseres væsentligt anderledes. 

Vi har udviklet et koncept, så skovcertificeringen udnyttes bedst muligt til at skabe værdi for dig – frem for at opstille restriktioner. Vi snakker skovdyrkning og arbejdsgange, der sikrer kvalitet og frigiver tid – og ikke paragraffer!

Vi har udarbejdet enkle værktøjer til den daglige drift og skabeloner til de materialer, der kræves. Samtidig ligger al nødvendig dokumentation til rådighed på Skovportalen, så alle interessenter i skovdriften har adgang til disse døgnet rundt.

Vi vejleder dig også i forhold til, hvilken type certificering du skal vælge. 

Kontroversielle kilder

HedeDanmark a/s er skovejer og derfor naturligt PEFC-skovcertificeret. En integreret del af denne certificering er den såkaldte sporbarhedscertificering (CoC – Chain of Custody – certificering), som giver HedeDanmark lov til at opkøbe og videresælge skovcertificeret råtræ.

I den forbindelse skal det understreges, at HedeDanmark ikke køber råtræ, der kommer fra kontroversielle kilder:

 • Illegal hugst
 • Overholdelse af menneskerettigheder
 • Skove af høj bevaringsværdi trues af skovdriften
 • Omlægning af naturskov til plantage eller anden drift
 • Brug af genmodificerede træer

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).