[Include file 'HeaderBlocks/Navigation/RenderNavigation.cshtml' not found in 'Templates/Designs/Rapido/MasterBlocks/Header.cshtml'] Skovcertificering – vejen til bæredygtig skovdrift – kontakt os nu

Skovcertificering

Få din skovdrift PEFC™ (PEFC/09-22-005)- og FSC® (FSC-C103859)-certificeret. HedeDanmark tilbyder gruppecertificering for såvel PEFC™ som FSC®. Et medlemskab i en certificeringsgruppe betyder, at din skovdrift er dokumenteret bæredygtig. Men hvad dækker begrebet skovcertificering over, og hvilke fordele giver det dig?

Læs mere om:

HedeDanmark er gruppecertifikatholder for både PEFC og FSC® skovcertificering og sporbarhed (CoC). Det betyder, at vi har forpligtiget os til at sikrer, at skovdriften hos gruppemedlemmerne overholder henholdsvis PEFC’s og FSC®’s principper og kriterier for bæredygtig skovdrift, og vores systemer og driftsprocedurer er indrettet, så de dokumenterer overholdelsen og sporbarheden af træet. HedeDanmark bidrager derved til at tilfredsstille den øgede efterspørgsel efter certificeret træ hos forbrugerne.

Med en PEFC- eller FSC®-skovcertificering kan du som skovejer dokumentere, at skoven drives bæredygtigt både:
  

 • Miljømæssigt
 • Socialt
 • Økonomisk

Hvorfor skal jeg blive certificeret?

En skovcertificering giver dig, som skovejer, en lang række fordele:

 • En certificering giver dig dokumentation for, at dit træ er bæredygtigt produceret.
 • En certificering kan skabe adgang til nye markeder og/eller øge din salgsvolumen, da krav om og efterspørgsel efter certificeret træ er stigende i Danmark og resten af verden.
 • En certificering dokumenterer over for kunder, samarbejdspartnere, investorer og andre interessenter, at skoven drives på en ansvarlig måde.
 • En certificering kan være med til at styrke dit brand og gøre det nemt at kommunikere om skovejendommens ansvarlighed til omverdenen.
 • Du kan bruge certificeringen som et redskab til at forbedre ressource- og kvalitetsstyring af driften. 

Den stigende efterspørgsel på certificeret træ gør også, at det forretningsmæssigt er en fordel at være certificeret. De fleste savværker giver i dag en merpris på certificeret tømmer.

Hvilke certificeringsordninger findes der?

Gennem os kan du blive optaget i de 2 mest anerkendte ordninger: PEFC-gruppecertificering og FSC®-gruppecertificering. I Danmark og internationalt er PEFC-ordningen i dag den mest udbredte. Nedenfor kan du læse mere om de forskellige ordninger. 

PEFC™-certificering

PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes) bygger på en række internationale og danske principper for bæredygtig skovdrift.

Formålet med den danske PEFC-ordning er at fremme bæredygtig drift af danske skove og give skovejere, offentlige og private, mulighed for at dokumentere en bæredygtig drift af deres skove. Derudover er det via en sporbarhedscertificering muligt at følge de certificerede produkter fra skoven og ud til forbrugeren.

 • PEFC er verdens førende skovcertificeringssystem, og vi ser en stigende efterspørgsel efter PEFC-certificeret træ og træprodukter.
 • PEFC har lagt vægt på at udforme kriterierne i standarden, så du som skovejer oplever kravene som meget lidt bureaukratiske. Det gør den både anvendelig og økonomisk overkommelig, også for mindre skovejere. 
 • PEFC-ordningen administreres, vedligeholdes og udvikles af PEFC Danmark. 

Du kan læse mere om PEFC Danmark på hjemmesiden www.pefc.dk.

FSC®-certificering

FSC® (Forest Stewardship Council®) bygger også på en række internationale og danske principper for bæredygtig skovdrift.

 • Princip 1: Overholdelse af lovgivningen
 • Princip 2: Arbejdstageres rettigheder og ansættelsesvilkår
 • Princip 3: Oprindelige folks rettigheder (ikke relevant under danske forhold)
 • Princip 4: Forholdet til lokalsamfundet
 • Princip 5: Skovens goder
 • Princip 6: Miljøværdier og påvirkning
 • Princip 7: Driftsplanlægning
 • Princip 8: Overvågning og vurdering
 • Princip 9: Høje bevaringsværdier
 • Princip 10: Gennemførelsen af driften

FSC® er en international non-profit mærkningsordning til træ og papir. Du finder FSC®-mærket på produkter af træ og papir, som du kan købe med god samvittighed. I en FSC®-skov bliver der ikke fældet mere træ, end skoven kan nå at reproducere. Samtidig er FSC® garant for, at dyr og planteliv bliver beskyttet, og at de mennesker, der arbejder i skoven, er sikret uddannelse, sikkerhedsudstyr og ordentlig løn.

FSC®-ordningen administreres, vedligeholdes og udvikles af FSC® Danmark. Læs mere om FSC® på hjemmesiden www.fsc.dk.

Sustainable Biomass Program (SBP) sikrer din afsætning

Sustainable Biomass Program (SBP) sikrer din afsætning

Sustainable Biomass Program (SBP) er en standard med krav, som skal efterleves for at dokumentere bæredygtig produktion af flis. SBP kaldes også for en såkaldt ”sporbarhedscertificering”. Fra 2016 indførte danske varmeværker, der fyrer med flis, krav om dokumentation for, at den flis, de anvender, er bæredygtigt produceret.

Ved SBP fokuseres bl.a. på at:

 • Undgå brug af ulovlig arbejdskraft
 • Undgå ødelæggelse af værdifuld natur
 • Identificere og kortlægge skove med høje bevaringsværdier
 • Undgå potentielle trusler mod skove med høje bevaringsværdier
 • Bevare nøglebiotoper og habitater, som er fredede
 • Beskytte skovens biodiversitet 

En SBP-certificering skaber tryghed for dig som skovejer, fordi du opnår en mere effektiv adgang til markedet for salg af flis- og tømmerprodukter. Hvis du er med i Skovejer FordelsProgrammet, er du automatisk omfattet af HedeDanmarks SBP-certificering.

Få SBP-certificering gennem HedeDanmark

HedeDanmark er godkendt til håndtering af SBP-certificeringer i Danmark. Kontakt os for en uforpligtende snak om, hvordan vi kan sikre SBP-dokumentation og -overholdelse af SBP-standarden for alle dine flis- og skovningsopgaver. 

Sådan kommer du i gang

Sådan kommer du i gang

Skovcertificering er baseret på sund fornuft i skovdriften, og de fleste ejere vil derfor opleve, at skovdyrkningen ikke skal praktiseres væsentligt anderledes. 

Vi har udviklet et koncept, så skovcertificeringen udnyttes bedst muligt til at skabe værdi for dig – frem for at opstille restriktioner. Vi snakker skovdyrkning og arbejdsgange, der sikrer kvalitet og frigiver tid – og ikke paragraffer!

Vi har udarbejdet enkle værktøjer til den daglige drift og skabeloner til de materialer, der kræves. Samtidig ligger al nødvendig dokumentation til rådighed på Skovportalen, så alle interessenter i skovdriften har adgang til disse døgnet rundt.

Vi vejleder dig også i forhold til, hvilken type certificering du skal vælge. 

Kontroversielle kilder

HedeDanmark a/s er skovejer og derfor naturligt PEFC-skovcertificeret. En integreret del af denne certificering er den såkaldte sporbarhedscertificering (CoC – Chain of Custody – certificering), som giver HedeDanmark lov til at opkøbe og videresælge skovcertificeret råtræ.

I den forbindelse skal det understreges, at HedeDanmark ikke køber råtræ, der kommer fra kontroversielle kilder:

 • Illegal hugst
 • Overholdelse af menneskerettigheder
 • Skove af høj bevaringsværdi trues af skovdriften
 • Omlægning af naturskov til plantage eller anden drift
 • Brug af genmodificerede træer

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).