Plantning ved gården

Gør natur og dyreliv til en del af jeres hverdag med plantninger tæt ved jeres gård eller landejendom, hvilket forskønner og beskytter jeres ejendom.

Selv en lille skov med løvtræer, frugttræer og buske omkring en ejendom præsenterer sig markant i landskabet og er til glæde for både dyr og mennesker. Den grønne ramme kan – udover daglig glæde for ejer, familien, evt. medarbejdere og dyrene – også være grundlag for en økonomisk gevinst ved at øge ejendommens handelsværdi.

Formålet med gårdplantningen kan bl.a. være:

 • at fremhæve facaden og en flot landbrugsarkitektur
 • at sløre de store flader på maskinhaller og gyllebeholdere
 • at sikre, at der omkring stalde er rigelig med køre- og vendeplads
 • at skabe dyreliv tæt på, som kan ses og mærkes i hverdagen
 • at skabe læ, der kan sænke jeres energiudgifter og gøre jeres gårdmiljø mere anvendeligt året rundt
 • at skabe grønne rum til leg og gode oplevelser med familien
 • en investering, der øger salgsværdien af ejendommen

Afvekslingen mellem det ydre læhegn, grønne plæner og rabatter med buskgrupper og enkelte, spredte solitærtræer skaber et godt helhedsindtryk af gården. Beplantning giver også læ for bygningerne med et mindre energiforbrug til følge.

Alléen – byd jeres gæster velkommen med elegance

En allé består typisk af to rækker med ensartede, fritstående træer, der danner en port over vejen til en landejendom med det formål at give ejendommen en særlig karakter og elegance i landskabet. Den viser samtidig vej og byder velkommen.

En investering i din ejendom

En investering i din ejendom

Alléen forskønner ejendommen og omgivelserne, men skaber samtidigt i langt de fleste tilfælde en øjeblikkelig værdistigning på jeres ejendom. En værdistigning, der bliver højere for hvert år, der går, hvis alléen er velproportioneret og velplejet.

Når alléen skal plantes:

 • bruges specielt dyrkede planter fra planteskolen 
 • bruges store arter som lind, spidsløn eller eg til den lange allé 
 • bruges små arter som seljerøn eller tjørn til den korte allé 
 • vælges en art, der passer til lokaliteten (vind-, vejr- og jordforhold) 
 • tages hensyn til de trafikale forhold

Når alléen skal passes:

 • er vanding i de første år påkrævet
 • er de første 3-5 år afgørende
 • er beskæring vigtig for slutresultatet
 • er renholdelse vigtig for træernes videre vækst
 • er der pasningsaftale, som sikrer en god vækst

Lunden – en miniskov bringer naturen helt tæt på

En lund er en lille skov eller mindre gruppe af træer, der er ideel til at forskønne et område nær ejendommen og skabe variation i landskabet til glæde for både dyr og mennesker. 

Et skævt markhjørne kan blive til naturlig fornøjelse, hvis du kombinerer skovens naturoplevelser, havens farver og dine egne ideer. Dermed får du glæde af lundens mangfoldighed hver dag. En lund med løvtræer, frugttræer og buske præsenterer sig godt og giver variation i landskabet til stor glæde for både dyr og mennesker. 

Udformning af din egen lund:

Udformning af din egen lund:

 • Træer og buske udvikler sig forskelligt, og det giver masser af variation inden for farvespil, lysindfald m.m. i den nye lund
 • Projektet tilpasses landskabet og naturens forhold på netop din ejendom. Du udformer den optimale beplantning i samarbejde med HedeDanmarks konsulent
 • Den rigtige kombination af træer og f.eks. bærbærende buske sikrer ideelle betingelser for dyreliv
 • Med bevidst plantevalg skabes der flotte, farverige oplevelser hen over årstiderne
 • Samlet set skabes der en unik lund, som giver mangeartede naturoplevelser på et relativt lille areal

Få renoveret din gamle lund

Ud over nyetablering af lunde renoverer vi også ældre og allerede eksisterende småplantninger. Etablering af stisystemer, lysninger, plantning af frugttræer og buske kan skabe grundlag for, at en gammel og sammengroet bevoksning omdannes til et nyt stykke fantastisk natur, hvor der vil være rig mulighed for alsidige friluftsoplevelser.

Frugthaven – skaber næring til både dyr og mennesker

Frugthaven består typisk af en række træer, der producerer spiselige frugter af f.eks. æbler, pærer, blommer og kirsebær. 

Ustadigt sommervejr er perfekt til frugthaven

Ustadigt sommervejr er perfekt til frugthaven

Vores nordlige klima er perfekt til at dyrke velsmagende frugt med skiftende sommervejr og temperaturforskelle mellem nat og dag. Tidligere havde ”hver egn sit æble”, som var fremavlet under hensyntagen til lokalitetens klimatiske vilkår. Når vi etablerer jeres frugthave, ser vi sammen med jer på de lokale forhold for at udvælge de bedste sorter.

Hvorfor min egen frugthave?

 • Din egen (evt. usprøjtede) frugt smager bare bedst, når den spises direkte fra træet eller indgår i husholdningen
 • Spildfrugter fra bl.a. blommer kommer sommerfugle og andre insekter til gode, og nedfaldsæblerne hjælper fugle og dyr gennem vinteren
 • Gamle frugttræer er karakterfulde og smukke, og de kan ”fortælle” barndomshistorier

Hvordan får jeg god og rigelig frugt?

 • Gode vækstvilkår mindsker angreb af sygdomme og sikrer en god frugtudvikling. Der er jordbunds- og læforhold vigtige
 • Det er vigtigt at plante træer, som er podet på den rette grundstamme
 • Frugttræerne skal plejes med gødskning, beskæring og vanding
 • En god bestøvning sikres ved et rigtigt sortsvalg og i nærheden af bistader
 • Det kan være nødvendigt at hegne mod harer og råvildt eller forsyne træerne med ”vildtspiraler”
 • Beskæring forbedrer frugtens kvalitet, letter plukningen og sikrer en harmonisk udvikling af træerne

Søg professionel hjælp

Vær sikret en god vækst og høst i jeres frugthave. Få hjælp af vores plantningskonsulenter, der har stor ekspertise i udvælgelse af de rigtige sorter og tilrettelægger i dialog med jer den helt rigtige plan for jeres frugthave.

Beplantningerne tilpasses din ejendom

Beplantningerne tilpasses din ejendom

I samspil med dig sørger HedeDanmarks plantningskonsulent for, at din nye bevoksning tilpasses de praktiske muligheder på arealet. Der udarbejdes en skitse, som viser, hvordan området skal udvikle sig. Overvejelser omkring hensyn til nærliggende bygninger, anvendelse af naboarealerne samt fremtidig håndtering af den nye beplantning indgår altid i planlægningen af projektet.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).