Produkter til biogasanlæg

I HedeDanmark har vi specialiseret os i at håndtere, formidle og nyttiggøre organiske restprodukter til biogasproduktion. Bestil et tilbud nu eller kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Produkter til biogasanlæg kan bestå af f.eks. madaffald, gødning eller andre typer af organisk materiale, der i biogasanlæggets rådnetanke let kan omsættes til energi (biogas) og næringsstoffer (gødning). I HedeDanmark har vi gennem en årrække specialiseret os i levering af organiske restprodukter, der kan anvendes i biogasanlæg. Ved hjælp af vores store netværk af landmænd hjælper vi desuden også gerne efterfølgende med at afsætte den afgassede biomasse tilbage til landbruget. 

Restprodukter til biogasanlæg

Vores mål er at genanvende ressourcer bedst muligt. Derfor er nyttiggørelsen af restprodukter til biogasproduktion et godt valg, da vi kan udnytte produkternes energi- og næringsstofpotentiale fuldt ud ved hjælp af de naturlige processer i et biogasanlæg.

Produkter til biogasanlæg

De restprodukter, vi har mulighed for at levere, har varierende indhold af fedt, protein, sukker, tørstof og næringsstoffer. Der kan således være stor forskel på prissætningen af de forskellige produkter. 

Fertigro® til biogas

Fertigro® er organisk gødning, der kommer fra produktionen af medicinen Heparin. Restproduktet indeholder ca. 20 % tørstof med en stor del organisk materiale og kan tilføjes til de biogasanlæg, der ønsker en større andel af organiske restprodukter for at øge produktionen. Alm. gylle har typisk et tørstofindhold på 3-6 %. Til trods for den forholdsvis høje procent af tørstof er Fertigro® pumpbart. 

Fiskeensilage til biogasproduktion

HedeDanmark tilbyder fiskeensilage til produktion af biogas. Fiskeensilage er syre- og varmebehandlet fiskeaffald (kat. II) fra produktionen af norske ørreder og laks, der er kværnet til under 10 mm før behandlingen. Fiskeensilagen har et højt fedt- og proteinindhold, hvorved det har et højt gaspotentiale. Analyse og datablad kan rekvireres ved at kontakte os.

Sojamelasse til biogasproduktion

HedeDanmark tilbyder sojamelasse til biogasanlæg. Sojamelasse er et restprodukt fra fremstilling af sojaprodukter til foder- og fødevarer, og råmaterialet er sojabønner. Der er lavet et udtræk af protein fra skråen, hvorefter den opløselige del er separeret fra og inddampet. Det inddampede materiale er sojamelasse. Sojamelasse har et tørstofindhold på omkring 30 %, og en stor del af materialet er et letomsætteligt kulstof med et godt gaspotentiale. Ved anvendelse af produktet skal man være opmærksom på det relativt høje indhold af svovl.

Andre produkter til bioforgasning

Vi har en række produkter inden for processpildevand, som er velegnet til biogasanlæg i større eller mindre mængder. Som noget nyt kan vi også fremover levere bæredygtighedscertificerede biomasser (ISCC). Kontakt os for at høre nærmere.

Levering af produkter til biogasanlæg

Ved hjælp af vores omfattende netværk af leverandører og vognmænd har vi mulighed for at levere en række organiske restprodukter til biogasanlæg overalt i Danmark. Kontakt os for at høre mere om mulighederne.

Leveringsfrekvens

Ja. Vi har mulighed for at tilpasse leveringen efter jeres ønsker og behov med hensyn til f.eks. leveringshyppighed. Vores mål er at gøre jeres drift nemmere. Derfor tilpasser vi os i mange tilfælde til jeres planlægning.

Afsætning af afgasset biomasse

Flere biogasanlæg giver udtryk for, at afsætning af den overskydende, afgassede biomasse er et irritationsmoment, der tager forholdsvis meget tid. Tid, der ofte går fra den løbende optimering af den daglige drift. Derfor hjælper vi gerne med at afsætte den mængde afgassede biomasse, som biogasanlægget ikke selv har leveringsaftaler på. Kontakt os for at høre om mulighederne.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål

Thomas Ewald
Thomas Ewald

Teamchef

T: +45 20565410


Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).