/Files/Images/Sunddraget_maskiner_mark_1500x900.jpg

SUNDDRAGET – KYSTBESKYTTELSE MED HØFDER OG DIGER

Fakta

Kunde
Struer Kommune
Rådgiver
Kyst-Havneviden
Sted
Sunddraget, Thyholm
Form
Hovedentreprise
Sum
4.150.000 kr.
Størrelse
-
Periode
2020

Kort beskrivelse

For grundejerne på Sunddraget har HedeDanmark etableret 9 stenhøfder samt anlagt et ca. 1,3 km langt jorddige.

Diget blev anlagt gennem besværligt terræn, gennem skov og et område med blød bund. Diget er anlagt i samme kote på hele strækningen, men da eksisterende terræn varierede meget, er digehøjden anlagt mellem 1 og 3 meter. Diget er opført med en fed lerjord tilkørt fra lokale grusgrave og belagt med et muldlag samt sået til med græs.

For at fremrykke og bibeholde strandens bredde anlagde vi 9 stenhøfder. Høfderne blev etableret i op til 30 meters længde og placeret med 50 meter imellem sig. Materialerne til høfder er brudsten, der blev sejlet til Hanstholm Havn og kørt videre på lastbiler til Sunddraget. Højden på høfden er op til 2 meter og med en bundbredde på ca. 10 meter opbygget med en geotekstil i bunden, filtersten i kernen og dæksten.

Arbejdet er udført i et område med fugleyngel, hvilket der i perioder skulle tages hensyn til.

HedeDanmark har stor erfaring med kystsikring og arbejder med denne, samt andre lydelser i hele Danmark. Vil du vide mere om vores arbejde og erfaring med kystsikring, kan du læse mere her.

Har du brug for mere information eller har du konkrete spørgsmål til dette projekt, kan du finde den rette medarbejder her. Vi har medarbejdere fordelt over hele Danmark med stort lokalt kendskab.

Projektets hovedmængder:

  • Levering af ca. 5.500 tons sten
  • Transporteret langs stranden
  • Indbygning af sten på underliggende fiberdug
  • Levering af ca. 6.000 m3 lerholdigt jord