Sansehaver

I sansehaver eller snoezelhaver kan jeres brugere føle, dufte, se og lytte. Få inspiration eller bestil et uforpligtende møde med en af vores landskabsarkitekter eller et tilbud på etablering i totalentreprise.

En sansehave er et grønt uderum, der er designet og etableret sådan, at den bevidst sorterer, påvirker og forstærker sanseindtryk på en naturlig måde. Typisk med det formål at have en afslappende, beroligende eller terapeutisk effekt på besøgende i haven. Sansehaven kan dog også opmuntre til aktivitet, bevægelse og underholdning. Sansehaven er også kendt som en snoezelhave, der består af de to hollandske ord ”snuffelen” (at snuse) og ”doe-zelen” (at døse).

Hvad består en sansehave af?

Hvad består en sansehave af?

Der er stort set ingen grænse for, hvad en sansehave kan bestå af. Typisk er særligt udvalgte planter og belægninger dog en bærende del af vores sansehaver. Derudover sammensættes sansehaven i forskellige zoner og rum (f.eks. snoezelrum og snoezelhaver), der med alt fra særligt duftene planter og rislende vand til interaktive installationer og kunstige lyde er designet i multisensoriske miljøer til at fremme en bestemt oplevelse, aktivitet eller følelse. Vi kalder det fitness for sanserne.

Sansehaven kan bl.a. indrettes med:

 • en blød liggeplads af græs eller trædebregner
 • sansestier, der snor sig gennem haven
 • egeskulptur med riller eller huller
 • føleklinker, der opsamler regnvand
 • stauder og krydderurter, der smager og dufter
 • belægninger med forskellige overflader
 • interaktive musikinstrumenter
 • figurer, skulpturer og kunst
 • udendørs træningsredskaber
 • kæmpeskak og andre havespil
 • elektroniske lyde og trykknapfunktioner
 • specialdesignede lysinstallationer
 • vandinstallationer, vandløb, spejlbassiner og springvand
 • klipper, sten og bakkelandskaber
 • små skovområder af nåle- eller løvtræer

Sammensætningen af elementer og redskaber i jeres sansehave skaber vi i dialog med jer og ud fra de ønsker og behov, I har. Sansehaven kan bl.a. designes til arbejdet med sansestimulering, motorisk og kognitiv udvikling. 

Jeres sansehave kan kombineres med andre haver og uderum:

 • Demenshaven: her er haven særligt tilpasset demente med let adgang til haven og med et stort fokus på sanseindtryk, som har en god påvirkning på demente.
 • Spillehaven: her kan f.eks. petanque- og kuglebaner, der på en naturlig måde etableres i havedesignet, appellere til fælles aktiviteter og bevægelse.
 • Frugthaven: her giver naturen aktiviteter for hænderne, når frugter skal plukkes og ordnes.
 • Plukkehaven: buketter til plejecenteret kan samles i plukkehaven, hvor aktiviteterne giver ro, sansning og glæde – og ligger i fingrene for mange af beboerne.
 • Dyrehaven: under dyrehavens store træer er en flok får flyttet ind. De er udskåret i træ og kan siddes på, klappes og føles på – eller bare nyde deres form og den kendsgerning, at de er der. Brændehæk og kvashegn kan skabe bosted for fugle, pindsvin og insekter.

Vand i sansehaven

Formålene med vand i uderummet kan være mange. I børnehaver og skoler handler det om leg og læring. Men i specialinstitutioner og på plejehjem har vandet ofte også et terapeutisk eller aktiverende sigte. Lyden af vand, der risler, kan danne et lydtapet og være en skærm for de indtryk, der ellers findes i haven. Et vandfald ved indgangen til en temahave vil således være med til at danne en rummelig afgrænsning. Modsætningen til vandløb og vandfald er spejlbassinet. Det stille sted, hvor himlens spejl bliver perspektivet. 

Musik i sansehaven

Musik i sansehaven

Et særligt tema i plejehjemmets have kan være musik, der med sin iboende evne til at fremprovokere følelser og erindringer kan være et stærkt middel for demente. Musikalske oplevelser skaber glæde og stimulerer hjernen. Både via den respons, slaget giver, og i den systematik og puls, der opstår, når man spiller. Ønsker I aktivitet i sansehaven, kan musikinstrumenter være et godt valg. Instrumenterne lokker pårørende og personale ud i haven, hvor de kan give ligeværdige oplevelser mellem oldefar og oldebarn.

Aktiviteter i sansehaven

Vi mener, at alle haver skal rumme aktiviteter. Vores ældre er ikke opdragede til at sidde stille og betragte – de har flittige hænder. Deres tidligere virke skal naturligvis tilpasses aldringens begrænsninger og være fundamentet for meningsfulde besøg med pårørende.

Træning i haven

Plejehjemmets ergo- og fysioterapeuter varetager den organiserede træning på centeret. De fleste steder findes rigtig gode indendørs træningsfaciliteter. Det giver dog også god mening at supplere med udendørs træningsmiljøer. Vi har erfaring i indretning af deciderede træningsområder med udendørs fitnessredskaber placeret på fjedrende gummiunderlag. 

Ergoterapeuterne har også lært os, at træning kan være:

 • trapper med den rigtige trinhøjde
 • et sæde uden armlæn
 • en stribe i belægningen 

Når vi indretter træningshaver, er vi afhængige af et tæt samspil med jeres fagekspertise – ofte fysioterapeuter og ergoterapeuter, men måske også jeres plejepersonale.

Hvordan virker sansehaven?

Hvordan virker sansehaven?

Sanserne er grundlæggende og uafhængige af sproglige eller motoriske færdigheder. I sansehaven kan vi mødes på lige vilkår og få input til krop og sjæl på eget niveau. Et besøg i en sansehave skal være en helstøbt æstetisk oplevelse, hvor materialer og indretning er nøje tilpasset, så der er ro og stemning til at fordybe sig i dufte, smage, overflader, temperaturer, lyde osv.

Hvor anvender man sansehaver?

Vi designer og etablerer sansehaver for alle. Vores primære kundegrupper er dog plejehjem, aflastnings- og rehabiliteringscentre, specialinstitutioner, boenheder, botilbud, hospicer og sygehuse. Vi tilbyder i de fleste tilfælde ikke etablering af haver til privatboliger. 

Hvordan kommer vi i gang med etableringen af en sansehave?

Kontakt os for et uforpligtende møde med en af vores landskabsarkitekter, hvis I overvejer at etablere en sansehave. Vores landskabsarkitekt lytter til jeres ønsker og behov og vejleder jer i muligheder på arealet. Hvis vi sammen kan se en basis for et samarbejde – enten nu og her med et anlæg eller på sigt ved at udvikle en idé, der kan finansieres af fonde – kan vi tage næste skridt.

Sådan etableres uderummet:

 • 1. Uderummet defineres, og samarbejdet etableres
  Sammen afdækker vi ønsker, krav til funktioner og rum, økonomi og tidsplan. Vi afklarer arealets muligheder, brugernes behov og lægger os fast på den endelige opgave og samarbejdsform.
 • 2. Inden anlæg
  Alt efter opgavens størrelse, ansvarsfordeling og hvor, I er i processen, finder vi en vej til samarbejde. Vi projekterer og udvikler samt arbejder med økonomien og gør klar til anlæg.
 • 3. Anlægsarbejdet begynder
  Byggeprocessen starter, og som totalentreprenør står vi for al byggeledelse, kvalitetssikring og koordinering med egne håndværkere og eksterne leverandører. Undervejs holder vi tæt kontakt og har byggemøder, hvor vi opsamler eventuelle problematikker og ideer. Vi sikrer et anlægsforløb uden afbrydelser og styrer projektet sikkert frem til færdig aflevering.
 • 4. Klar til brug
  Sammen gennemgår vi det færdige udemiljø og laver aftale om 1- og 3-års gennemgang for at sikre kvaliteten. I får udleveret en mappe, der beskriver materialernes behov for pleje og vedligehold, og hvis der er behov for yderligere støtte til drift af anlægget, kan vores driftsafdelinger hjælpe.
Sådan kommer vi længst muligt for pengene

Sådan kommer vi længst muligt for pengene

Vi bestræber os på at minimere omkostningerne til rådgivning, så der er flest mulige midler til det endelige anlæg til gavn og glæde for kunden. HedeDanmark har stor erfaring med anlæg tæt på mennesker, hvilket sikrer jer mod fodfejl og dårlig styring. Vælger I os til totalentreprise, er vi ansvarlige for projektet hele vejen igennem – så vi har også en interesse i at hjælpe hinanden til at skabe et gnidningsfrit forløb fra start til slut.

Vi tilbyder totalentreprise

Med vores egen anlægsafdeling og landskabsarkitekter kan vi omsætte idéerne, skabe brugbare løsninger, producere specialelementer og anlægge haven. Vi udfører ofte sansehaver i totalentreprise, hvor I kun har os som leverandør og typisk én fast kontaktperson gennem hele processen. Dermed har I garanti for udførelsen. Ønsker I at dele entreprisen, samarbejder vi gerne med jeres udvalgte landskabsarkitekt eller bygherre.

Dækker I hele landet?

HedeDanmark er en landsdækkende virksomhed med ca. 30 lokale kontorer. Derfor kan vi tilbyde etablering af sansehaver i alle dele af landet.

Kontakt os

Annette Klüver Andersen
Annette Klüver Andersen

Landskabsarkitekt

T: 21 77 62 99


Rikke Bech Sørensen
Rikke Bech Sørensen

Projektkoordinator

T: 40 35 58 19


NB: Uderum i totalentreprise – hele Danmark

Lene Lunghøj
Lene Lunghøj

Landskabsarkitekt

T: 20 23 74 08


NB: Uderum i totalentreprise – hele Danmark

Jonas Keil
Jonas Keil

Projektleder

T: 21 42 69 05


NB: Uderum i totalentreprise – hele Danmark

Udfyld formularen herunder, så bliver du kontaktet for nærmere aftale.