Optimal skovning har stor betydning for udnyttelse af skovens ressourcer

Tip til april - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2016.

Skoven skal tyndes med jævne mellemrum for at udnytte den tilgængelige næring i jordbunden bedst muligt. De mindre gode træer fjernes, hvorved de bedste træer kommer til deres ret og kan sikre skovejeren en fremtidig optimal værditilvækst. 

Ved både tynding og afdrift gælder det om at vælge en samarbejdspartner og entreprenør, som ikke bare forstår, hvordan træet skal apteres* optimalt, men som også  kan sikre skovejeren de rette muligheder for afsætning. 

HedeDanmark har 150 års erfaring i skovdrift og afsætter alle former for træ både i  Danmark og til udlandet, eksempelvis “Troldhedetræ”, korttømmer, langtømmer, kassetræ, cellulosetræ og flis mv. Meget af træet er PEFC-certificeret af HedeDanmark og giver dermed skovejerne en højere afregningspris for certificeret træ, fordi det opfylder  aftagernes stigende behov for sporbart og bæredygtigt træ. 

Spørg din lokale skovfoged om råd og vejledning med hensyn til netop dine bevoksninger, så er du sikret det skovdyrkningsmæssige og økonomisk bedste resultat. 

*) Aptering: afkortning/opdeling af træ efter skovning

Find kontaktperson

HedeDanmark har erfarne og dygtige skovfolk ansat i hele landet. Læs mere om hvordan vi arbejder med skovdrift og sende en forespørgelse her.

Leder du generelt efter den rigtige medarbejder at kontakte, finder du her listen over alle ydelser og medarbejdere fordelt over alle landets kommuner.