Digital skovdrift fremmer skovejers mål

Tip til april - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2018.

Som i mange andre brancher sker der også i skovdriften en væsentlig digitalisering i disse år. Således er både skovarbejderens, maskinførerens og skovfogedens værktøjskasse i dag suppleret med en række digitale hjælpemidler,  der sikrer et bedre beslutningsgrundlag direkte i skoven. Og dermed skovejeren  et bedre resultat.

Tablets og smartphones med en mængde kortoplysninger er altid med ude, ligeledes apps og programmer til at sende billeder, gps-positioner og data hjem  til kontoret. 

På den måde er de eksisterende oplysninger altid til rådighed, og de nye bliver samlet op og brugt, hvor de kan gøre nytte. Nemlig til at hjælpe skovejerne med  at drive skoven i den retning og med det mål, de måtte have.

Del denne