Skovejere kan bidrage med skovfrø af højere genetisk kvalitet

Tip til august - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2016.

HedeDanmark investerer mange ressourcer i at udvikle skovfrø, som med et langsigtet og vedholdende fokus resulterer i frø med ny og forbedret genetik. Danske skovejere kan medvirke i udviklingen af disse nye frø med forbedrede genetiske egenskaber. Hvis man som skovejer har gode træer, der kan være værd at arbejde videre med, er der mulighed for at bidrage. 

I HedeDanmark tager forædling af nye træsorter udgangspunkt i skovejernes og samfundets ønsker. Det kan fx være på sundhed, form, tilvækst, hårdførhed eller  andre specifikke karakterer som farve, manglende torne eller lignende. Når den  optimale genetik er fundet, sammensættes de udvalgte kloner i en frøhave med  maksimal mulighed for fremmedbestøvning og optimale vækstforhold. 

Frø til juletræer er en særskilt niche, hvor nøgleordene er sikkerhed for oprindelse og kvalitet. Derfor har HedeDanmark valgt at certificere indhøstningen af Abies nordmanniana-frø.

Del denne