Skovdata fra luften bidrager til præcis planlægning

Tip til august - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2018.

Den teknologiske udvikling revolutionerer i disse år vores muligheder for at indhente data om skoven og dens ressourcer. Både hvad vi kan få og hvordan – og dermed hvor tit – er under hastig udvikling. Således er det i dag muligt at få alt  fra almindelige luftfotos, uv- og infrarøde billeder, termiske billeder til laserdata, biomasseindeks og meget andet. Hvor god opløsning, hvor mange data og hvor  tit de kan fås, afhænger helt af måden, hvorpå de indsamles. Satellitter, droner  og fly kan alle skaffe data – hver med deres fordel. Vigtigst af alt er dog, hvad disse data kan bidrage med til skovejeren.

HedeDanmark arbejder intensivt med at inddrage de forskellige informationer, vi kan tilvejebringe, i den praktiske skovdrift og planlægning. Eksempler herpå  kan være drone- og satellitfotos ved stormfald, højde- og vedmassedata fra laser- scanninger eller terræn- og afvandingsforhold fra højdemodeller.

Alt sammen oplysninger, der bidrager til det beslutningsgrundlag, der hjælper  skovejeren med at nå sit mål med skoven.

Del denne