Pyntegrønt: Den gode basis i julens buketter og dekorationer

Tip til december - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2017.

December er højtid for brug af pyntegrønt som basis i julens smukke dekorationer  og øvrige udsmykninger. Her anvendes nobilis og nordmannsgran i vid udstrækning, mens pyntegrønt af cypres og kristtjørn anvendes i mindre grad. Pyntegrønt fra danske skove klippes fra slutningen af september og eksporteres primært til Tyskland, Polen og Holland i oktober. Her kommer det på køl, før det igen afsættes til salg hos slutbrugeren. 

Det bedste pyntegrønt er den bløde vare, som klippes manuelt fra jorden med håndkraft eller ved brug af stang. Både juletræer og pyntegrønt har været en del af  skovdriften i mange år. Smukt ser pyntegrønt ud, men der er tale om intensive og  specialiserede produktioner, som kræver god indsigt i den nyeste viden, dyrknings- former og afsætningsforhold. 

Produktionen af pyntegrønt udnyttes derfor bedst muligt, hvis skovejeren sammen med skovfogeden lægger en god strategi for plantevalg, pleje og afsætning.

Del denne