Juletræets lange rejse fra frø til fejring

Tip til december - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2019.

Arbejdet med at sikre årets juletræ starter langt fra Danmark og mange år før, vi kan danse rundt om det juleaften. 

De bedste frø hentes i Kaukasus, hvorfra nordmannsgranen oprindeligt stammer. For at have styr på både kvaliteten, oprindelsen og sikkerheden omkring høsten af koglerne har vi hvert år egne folk i Georgien, og de følger hele arbejdet med at plukke, pakke og afsende koglerne til Danmark. 

Alle kogleplukkere deltager i et obligatorisk klatrekursus, inden de må bevæge sig op i træerne. Så har vi styr på, hvem der arbejder for os – og ikke mindst på sikkerheden. Under indhøstningen er vores folk konstant til stede i skoven sammen med kogleplukkerne. Dette sikrer, at høsten udføres i henhold til vores håndbog, og det giver den størst mulige sikkerhed for at kunne dokumentere frøenes oprindelse. 

Kravene i håndbogen bygger på den frivillige ”aftalebaserede ordning for skovfrø” – et ganske unikt samarbejde mellem myndigheder og private virksomheder. Ordningen giver de deltagende virksomheder mulighed for at dokumentere frøenes oprindelse, når de skal sælge frøene til deres kunder. Dette er altafgørende for en frøproduktion, som tager 10 – 12 år, og hvor frøets oprindelse har stor indflydelse på kvaliteten af det færdige produkt.

Del denne