Sådan sikres fremtidig afsætning af skovejernes træ

Tip til februar - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2017.

Både savværker, varmeværker og slutbrugere ønsker i stigende grad dokumentation for, at skovens produkter er bæredygtigt produceret. Dette kan klares gennem en certificering. En certificering skaber tryghed for skovejeren, som opnår en mere attraktiv adgang til markedet for salg af flis- og tømmerprodukter. Skovejere, som er med i Skovejer-FordelsProgrammet, er automatisk omfattet af HedeDanmarks SBP certificering, mens en PEFC certificering kan opnås individuelt. HedeDanmark står for alt det praktiske ved en certificering, og skovejer mærker intet til det administrative arbejde.

Skovejere skal kunne dokumentere, at skovens træ er fældet lovligt for at opfylde kravene i EUTR. Også her kan HedeDanmark klare alt det praktiske ved bl.a. at sikre, at der ikke fældes ulovligt i beskyttede områder i skoven. Udarbejdelse af den påkrævede plan  for dette er inkluderet i HedeDanmarks SkovejerFordelsProgram. Alle oplysninger om drift, certificering og øvrig dokumentation er tilgængelige for skovejeren via det online værktøj, Skovportalen.

Forkortelser:

  • SBP certificering: Dokumentation for bæredygtigt produceret flis.
  • PEFC certificering: Samlet skovcertificering, som favner det hele, inkl. flis- og tømmerprodukter.
  • EUTR: EU forordning om dokumentation af lovligt fældet træ.

Del denne