Skovdrift og certificering

Tip til februar - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2018.

Certificering af skovdrift og træprodukter har udviklet sig kraftigt de seneste år. Således er PEFC, FSC, SBP og EUTR begreber, man som skovejer hører og bør  forholde sig til. Forkortelserne dækker over en række forskellige ordninger og muligheder for certificering af både skovdriften og de træeffekter, der produceres.
 
En PEFC certificering opfylder dokumentationskravene til en ansvarlig skovdrift, herunder kravene til EUTR og SBP. Hvorvidt – og efter hvilken ordning – man skal lade sin skov certificere, afhænger af en lang række forhold, som varierer fra ejer  til ejer og fra skov til skov.

Med en aftale med HedeDanmark er du sikker på altid at kende dine muligheder, samtidig med du er garanteret, at alle krav og regler er overholdt. Har du spørgsmål til certificering eller ønsker at vide mere, så tag fat i din lokale skovfoged eller gå ind på hededanmark.dk/skov og læs mere.

Del denne