Skovkortet er med i lommen

Tip til februar - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2019.

Skovbrug er et traditionsbundet og langsigtet erhverv, men det forhindrer ikke skovfogederne i at tage den nyeste teknologi i anvendelse de steder, hvor det giver værdi.

Senest er skovkortet kommet med ud på tablet’en, så bevoksningsdata, planlagte aktiviteter og naturhensyn altid er lige ved hånden. Dermed kan skovfogeden til hver en tid notere nye tiltag, tjekke naturhensyn og indtegne ændringer i bevoksninger. App’en synkroniserer løbende med kortserveren på kontoret, så alle oplysninger altid er fuldt opdaterede.

Dermed kan skovfogeden indtaste oplysninger, der, hvor de er – nemlig ud i skoven. Og derved sikre skovejerne rettidige og korrekte plandata til gavn for både naturen, skovdriften og den samlede økonomi. ​

Del denne