Eksport af råtræ

Tip til januar - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2018.

HedeDanmark arbejder konstant for den bedste afsætning af skovens produkter. Som supplement til en stor indenlandsk afsætning, eksporterer vi til den skandinaviske papirindustri, til europæiske savværker og til Fjernøsten. Med eksporten opnås en sikker afsætning og stabile priser til de danske skovejere.

Udover råtræsalget står HedeDanmark også for optimering af logistikken, det være sig lige fra lastbiler til jernbanetransport og skibslaster.

Med den brede afsætning og effektive transport får skovejerne det maksimale ud af deres træeffekter. 

Del denne