Variation i skoven skaber livskvalitet for både dyr og mennesker

Tip til juli - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2016.

Det er hyggeligt at færdes i skoven ad snoede stier, have kig til naturen via en udsigtskile, følge dyrenes færden ved søen eller plukke frugt om efteråret. En skovejendom kan sagtens rumme både skovdrift og herlighedsværdi. Stier, skovenge, søer og frugttræer kan anlægges på marginaljord, som alligevel ikke bibringer til indtjening ved primær skovdrift. Her er det en god idé at lægge en helhedsplan for skovejendommen i samarbejde med en skovfoged, som forstår at se det fulde potentiale. 

Eksempelvis kan en 50 år gammel og fuldt tilplantet plantage rumme mulighed for  at genskabe skovens oprindelige naturtype på dele af jorden, hvor træerne måske har det dårligt, uden at kompromittere driften. Ofte er enkle metoder en fin løsning. 

Vildtet har bl.a. gavn af en grøn sti, som holdes slået, eller en skovlysning, der holdes åben. Skovens gæster kan også nyde synet af et flot gammelt træ med krogede grene, som pludselig kommer til syne, hvis de mindre træer tæt omkring fjernes. Sådan er mulighederne mange.

Del denne