Naturnær skovdrift: Skov på skovens præmisser

Tip til juli - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2017.

Ved naturnær skovdrift drives skoven på naturens vilkår, og der opnås typisk stor  herlighedsværdi med træer i forskellige aldre og arter i samme område. Skoven bliver  derfor mere spændende at færdes i og giver plads til en større biologisk mangfoldighed. 

Hugstmodne træer plukkes selektivt ved såkaldt plukhugst i stedet for – som ved traditionel drift – at fælde større områder ad gangen. Skoven fornyer sig ved træernes selvsåning. Det kræver således stor indsigt i skovens tilstand og potentiale fra  skovfogedens side at kunne planlægge naturnær skovdrift. 

Denne måde at drive skov på fungerer bedst på beskyttede arealer, som ikke er udsat for træk, blæst eller udtørring. Naturnær skovdrift skal ses som et alternativ eller  et supplement til de mere traditionelle måder for den skovejer, som lægger ekstra vægt på en smuk og mere naturlig skov. 

Omvendt kræver naturnær skovdrift, at skovejeren accepterer en større risiko og  udviser større tålmodighed, idet skovens naturlige dynamikker i højere grad er bestemmende for driften.

Kontakt os

HedeDanmark står altid klar med råd og vejledning. Vores landsdækkende forretning har lokale eksperter indenfor skovdrift fordelt over hele landet. Det lokale kendskab er vigtigt for os, da vi mener et lokalt kendskab og forståelse, er med til at styrke vores lokale projekter. Find en relevant kontaktperson her.