Nøglebiotoper – forøger områdets biologiske værdi

Tip til juli - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2018.

Nøglebiotoper er områder med særlig værdi for dyre- og plantelivet. Lokaliteterne kan være meget forskellige – både i indhold og udstrækning, men ofte har skovdriften i disse områder været ekstensiv eller måske helt fraværende. Nøglebio- toper i skov indeholder oftest en række elementer, der forøger områdets biologiske værdi, såsom gamle eller døde træer, åbne vandflader, stort lysindfald eller andre særlige vækstbetingelser. Eksempler på nøglebiotoper kan være større døde  enkelttræer, skovsumpe, gamle indre og ydre skovbryn, skovenge, heder,  moser, vandhuller, kildevæld m.m.

Nøglebiotoper har stor værdi for biodiversiteten i skoven, og beskyttelsen af disse er derfor af stor betydning. En registrering af nøglebiotoperne i ens skov gør det nemmere både at bevare dem og dokumentere beskyttelsen af dem.

Har du en samarbejdsaftale med HedeDanmark, sørger vi for at overføre registrerede natur- og kulturværdier til dit skovkort. Dette giver et godt udgangspunkt for en senere registrering af nøglebiotoper, ligesom det opfylder en række lovkrav ved udførelse af opgaver i skoven. 

Del denne