Hold øje med nyplantningerne – de er en vigtig investering

Tip til juni - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2016.

I juni måned er de fleste nyplantninger etableret og står i fuld vækst. Synet er flot, men pleje af nyplantningerne er vigtigt, for at kulturen kommer godt fra start og kan give det bedste afkast i sidste ende. Her kommer især bekæmpelse af ukrudt og skadedyr som snudebiller i søgelyset.

I mange nyplantninger af nåletræ er behandling mod snudebiller nødvendigt de første år efter plantning. Snudebillerne kan med deres gnav dræbe store dele af en ny kultur. Er sommeren varm, kan angreb forekomme flere gange i sæsonen, og det er derfor  vigtigt at holde øje med nyplantningerne for at se, om der kan være behov for yderligere behandling i sensommeren. Samtidig bør sidste års kulturer også besigtiges for eventuelle angreb af snudebiller. Ligeledes skal der holdes øje med ukrudtstrykket, hvor især græs er en stor konkurrent til planterne i kampen om vand og næring.

En god pleje kan minimere antallet af planter, der går til på grund af snudebiller eller gror efter i ukrudt. Herved spares mange ressourcer på en eventuel genplantning,  som både kan være dyr og resultere i uensartede kulturer, som står i stampe i flere  år. Når der er styr på snudebillerne, og ukrudtet er bekæmpet, er det blot at håbe på  en fornuftig blanding af nedbør og varme, så træerne får den bedst mulige start.

Del denne