Har du styr på dine risikotræer?

Tip til juni - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2018.

Flere domme herhjemme har fastslået, at man som skovejer bør holde øje med, om man har træer, der udgør en særlig risiko for andre. Således bør man som  skovejer sørge for at gennemgå de steder, hvor publikum kan færdes, og sikre sig, at der ikke er døde træer eller grene, der kan forvolde skade.

Jævnlig gennemgang for risikotræer er en del af HedeDanmarks Skovejer Fordelsprogram. Evt. risikotræer registreres med billede, gps-position og bemærkningen om, hvori skaden består, hvad der bør ske med træet og hvornår. Registreringerne uploades med det samme til Skovportalen, hvor skovejeren og skovfogeden kan  se de enkelte indberetninger på et overblikskort og enkeltvis med alle detaljer.  Herefter bliver risikotræerne enten fældet eller beskåret. 

Således er man til enhver tid dækket ind og kan dokumentere, at man som ejer  har forholdt sig til risikotræer på sin skovejendom. Som et supplement til gennemgangen for risikotræer tilbyder HedeDanmark en billig erhvervsansvarsforsikring, der dækker både sagsbehandling såvel som et evt. erstatningsansvar, hvis det skulle blive nødvendigt.

Del denne