Skovning

Hvilken skovningsmetode passer bedst til min bevoksning? Hvilke effekter kan der produceres, og hvordan er markedssituationen lige nu? Skal jeg lave flis eller træeffekter? Få professionel hjælp til at maksimere udbyttet af din skovning.

En af hjørnestenene i en aktiv skovdrift er skovning af træer, og ved at vælge den rigtige skovningsmetode og planlægning kan vi maksimere dit udbytte af skovens produkter, samtidig med at vi tager hensyn til skovens øvrige interesser på en god måde. Hvad enten det er den første tynding eller afdriften af den modne bevoksning, så har valg af metode, aflægning af effekter og en sikker afsætning af produkterne den allerstørste betydning for både skovens drift og den samlede økonomi.

Renafdrift

Ved renafdrift effektiviserer vi skovningen og optimerer dit udbytte her og nu ved at fælde en større bevoksning og dermed reducere dine udgifter til skovningen, udkørsel, afsætning mv. Renafdriften er særligt attraktiv, når din skovdrift er tilrettelagt i f.eks. højskovsdrift med monokulturer. Når afdriften er gennemført, forbereder vi arealet til genplantning for at sikre dit udbytte i skoven på længere sigt.  

Tynding

Tyndingen er det mest betydningsfulde indgreb, du som skovejer kan lave for at påvirke skovens udvikling og produktion, men samtidigt også et af de indgreb, der kræver en høj faglighed og erfaring. Tynder du korrekt, får du udvalgt de rigtige træer til den kommende bevoksning, og du får fjernet de uønskede individer og giver plads til den optimale træ- og værditilvækst. Tynder du forkert, ryger fremtidens træer, og du står med en forhugget bevoksning med skæv træfordeling og en nedsat tilvækst, som vil følge bevoksningen resten af dens levetid. 

Det enkelte træ i en bevok

Det enkelte træ i en bevoksning skal have lige præcis den rette plads omkring sig for at udvikle sig optimalt. Den rette diameter og m3-tilvækst opnås kun, hvis træet har den rette mængde lys og plads omkring sig til gavn for skovens samlede økonomi. 

Topkapning

Der kan være forskellige grunde til, at man ved fældning af et træ vælger ikke blot at fælde det i hel længde, men kappe dele eller hele kronen af, inden man fælder den nederste del. Det kan være, træet står placeret således, at man ikke kan få det ned i et stykke uden at skade omgivelserne – det være sig bygninger, installationer, andre værdifulde træer eller beplantninger.  

Det kan også være, at selve træet har så stor vedmæssig værdi, at du vil sikre, det kommer ned uden at knække eller splintre i veddet.

Manuel topkapning ved klatring

Manuel topkapning ved klatring

Alle former for træbeskæring ved klatring er en specialopgave, som kræver både særlig uddannelse, træning, god viden om træer, beskæring og vedteknik. Vores topkapper klatrer ved hjælp af stige og / eller særlige klatresporer op i træet og foretager den nødvendige beskæring. Topkapning ved klatring eller stige er en god løsning til områder, hvor der ikke er plads til en lift eller maskine.

Se topkapning af 330 lindetræer (Time Lapse)

Se 10 dages arbejde med 330 lindetræer reduceret til 100 sekunder i GoPro Time Lapse! 

Topkapning fra lift

Beskæring fra lift kan være en god løsning, hvis I har mange træer, der skal beskæres eller fældes, og der samtidig er god plads til en lift. Arbejdet fra lift kræver stadig en stor grad af specialviden, men gør op- og nedstigningen betydeligt lettere, samtidigt med at der kan være to skovarbejdere i liften.

Maskinel topkapning

Vi har en lang række større specialmaskiner, der er udviklet til træfældning i skovbevoksninger. Ved hjælp af en kran med et fældeaggregat i spidsen kan vores maskinførere både gribe om træet og samtidig skære det over. På den måde kan vi få kronen ned uden skader. Denne løsning vælges typisk ved opgaver med mange træer, hvor der samtidig er god plads til maskinen.

Driftstypen påvirker skovningens udbytte

Der findes mange forskellige driftstyper i skovbruget, hvoraf højskovsdriften typisk giver det bedste udbytte ved skovningen. Højskovsdrift er kendetegnet ved, at skovens træer vokser sig ”høje” til fuld modenhed, inden de fældes ved afdrift. Skovdriften kan enten håndteres i et ensaldret dyrkningssystem, hvor træerne renafdrives, og arealet efterfølgende gentilplantes, eller i et uensaldret system, der tager udgangspunkt i skovens naturlige vækst og lader træer i alle aldre og størrelser stå blandet i skoven. 

Der findes mange varianter af højskovsdrift med forskellige metoder og teknikker ved afdrift og gentilplantning. 

Højskovsdrift i ensaldret skovdyrkning med flere generationer.

Vores netværk styrker din afsætning

Når du afsætter dine træeffekter og flis gennem HedeDanmark, bliver dine produkter en del af den store samlede pulje, som vi hvert år afsætter til danske og udenlandske træindustrier og træforbrugende kunder. På den måde opnår du de bedste priser for dine effekter, samtidig med at du slipper for løbende at skulle følge med i træmarkedet og forhandle med en lang række aftagere. Det klarer vi for dig, samtidig med at vi tager den fulde debitorrisiko, så du heller ikke behøver bekymre dig om betalingen. Den er altid sikker, når du handler med os. 

Hvad gør vi, når vi planlægger din skovningsopgave?

Når vi vurderer og forbereder din skovningsopgave, kigger vi bl.a. på træernes arter, dimensioner og de aktuelle markedsforhold for at afklare:

1. Skal der aflægges effekter eller laves flis?
2. Hvad er den optimale maskinstørrelse?
3. Er der spor i forvejen, og passer de til maskinvalget?
4. Hvilke effekter skal der aflægges?
5. Hvem skal produkterne afsættes til?
6. Hvor er der plads til at lægge træet?
7. Hvem sørger for opmåling og målelister?
8. Kan vognmanden komme ind og hente træet, hvor det står?

Fordele ved at vælge HedeDanmark

Fordele ved at vælge HedeDanmark

Vi kan i HedeDanmark hjælpe dig med hele opgaven eller dele af den, alt efter hvad du foretrækker. Vælger du os til det hele, garanterer vi dog, at:

  • den valgte løsning er den skovdyrkningsmæssige og økonomisk mest fordelagtige løsning på arealet.
  • maskinerne, både til skovning og udkørsel, passer til den konkrete bevoksning og jordbund.
  • opgaven bliver udført på det aftalte tidspunkt til den aftalte pris.
  • den valgte underentreprenør leverer den aftalte kvalitet.
  • du får dokumentation og opmåling på alt dit træ via vores unikke digitale fotoopmåling.
  • betaling for effekterne er sikret, idet vi overtager hele debitorrisikoen. Derfor behøver du ikke bekymre dig om betalingsevne og -villighed hos de aftagende industrier.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).