Skov og træ som klimahjælpere

Tip til juni - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2019.

Træer spiller en stor rolle i klodens samlede CO2 regnskab. Der er to måder at mindske mængden af CO2 i atmosfæren. Vi kan udlede mindre CO2 – og vi kan fjerne CO2 fra luften og gemme den. Træer kan begge dele! Jo hurtigere skoven vokser, desto mere CO2 optager den. 

Nedbrydning ved forrådnelse i en urørt skov afgiver præcis den samme mængde CO2, som veddet optog under sin vækst. På samme måde afgiver forbrænding af træ og flis også præcis den samme mængde CO2, som veddet optog under sin vækst. Men her fortrænger træet og flisen så samtidig kul og andre fossile brændsler. Fra et klimasynspunkt er det derfor bedre at dyrke skoven og bruge træet end at lade skoven stå. 

Ydermere vil al det træ, vi bruger til huse, møbler, papir osv., binde kulstoffet, så længe træprodukterne eksisterer. Til sidst kan træet brændes af som CO2-neutral bioenergi og dér erstatte kul og andre fossile brændsler. Når vi ydermere kan recirkulere flisasken til skoven og genanvende næringsstofferne, så er ringen sluttet, og det hele giver rigtig god mening.

Så dyrk din skov, producer genanvendelige materialer og CO2-neutral bioenergi, og  du hjælper klimaet og bevarer en sund og robust skov.

Del denne