Komplet overblik over skovens værdier

Tip til maj - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2017.

Uanset om skoven skal anvendes til jagt, produktion eller skabe herlighedsværdi, er et godt overblik essentielt. Med overblikket kan skovejeren og HedeDanmark sammen lægge en strategi for skoven og dermed planlægge den daglige drift. 

Blandt de kendte værktøjer er skovkort, som giver dag til dag-overblik og bevoksnings- lister, som anvendes til en mere strategisk præget snak om formålet med skoven. Droner er et af de nyere hjælpemidler, som i stigende omfang anvendes for at skabe  et hurtigt overblik med luftfotos. Fra 2017 er det endda muligt at fremskrive bevoks- ningslisterne et år frem ud fra eksisterende vækstkurver, som giver et overblik med mange detaljer. Disse værktøjer står dog aldrig alene – men anvendes som basis for skovfogedens faglige rådgivning. 

Skovejeren kan altid få det fulde overblik over skoven via Skovportalen, hvor strategi, handlingsplaner og baggrundsmateriale er tilgængelige online.

Del denne