Aldersklassetabeller – giver et godt overblik

Tip til maj - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2018.

For mange skovejere er maj måned ensbetydende med bukkejagt. Her kan man se en driftsplan for skoven, som de fleste skovejere har fået udarbejdet på et  tidspunkt, og den indeholder en lang række oplysninger udover selve skovkortet og  bevoksningslisten. En af tingene er en aldersklassetabel, men hvad er det nu  lige, den kan bruges til i driftsplanlægningen?

Aldersklassetabellen viser aldersfordelingen på de forskellige træarter i skoven, både som tabel og oftest også grafisk i diagramform. Grafikken giver et hurtigt  overblik over muligheder og udfordringer i skovens sammensætning, fx: Er der mange gamle bevoksninger? Er der et hul i aldersfordelingen i rødgran? Har jeg  en større klump af granbevoksninger fra stormen i 1981?

Med den viden og det overblik står skovejeren og hans rådgiver med et stærkt  værktøj til den langsigtede strategiske planlægning af skovdriften. HedeDanmarks skovfogeder arbejder både med den daglige løbende drift og med det lange  perspektiv, som hjælper skovejeren til at nå sit mål med skoven. 

Del denne