Nye og mere rentable kulturer finder vej til skoven

Tip til marts - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2016.

Skovejerens ønsker og jordens beskaffenhed danner udgangspunkt for de valg, der  skal træffes, når man står over for at skulle plante. Det betaler sig at søge råd hos  en erfaren skovfoged og få drøftet de forskellige muligheder. Skovfogeden tager udgangspunkt i jordbund, klima, nabobevoksninger – og ikke mindst skovejerens  ønsker. 

HedeDanmark udvikler løbende nye og mere rentable kulturmetoder og -koncepter som fx powerkulturer og brug af dækrodsplanter. Powerkulturer består af bestandstræer, hvor der plantes ammetræer i tyndingssporene. Ammetræerne vokser hurtigere end bestandstræerne og tjener således først som læ og senere som tidlig indtjening, når skoven tyndes. 

Dækrodsplanter plantes ud allerede efter 1 år og har til forskel for barrodsplanter en lille jordklump om rødderne. Det er således en billigere, men lige så god løsning som barrodsplanten. Dækrodsplanten indhenter i løbet af forholdsvis kort tid – takket være en hurtigere start – de lidt større barrodsplanter. Jordbundsforholdene er dog afgørende for, om dækrodskonceptet er egnet. Mulighederne er mange.

Del denne