Kulturer med power i

Tip til marts - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2018.

Kan man virkelig få både hurtigere udbytte, en sikrere start og nye og flere træ- arter i en og samme bevoksning? Ja, hvis du vælger en powerkultur.

HedeDanmark har gennem en årrække fulgt og undersøgt en lang række  kulturer med forskellige træartsblandinger. Konklusionerne herfra er kort fortalt,  at lærk med den rette indblandingsprocent, det rette mønster og de rette  hovedtræarter kan virke som både ammetræ, give tidligere, positivt udbytte  og virke stabiliserende på lang sigt. 

Det var den korte historie. Vil du vide mere – og der er en del – så tag fat i din  lokale skovfoged.

Del denne