Det er højsæson for efterårsstorme

Tip til november - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2016.

De store storme rammer skovejerne hårdt og ubarmhjertigt, og især det sene efterår er højsæson for stormvejr. Både før og efter en storm er det meget vigtigt med korrekt rådgivning fra en erfaren skovfoged, således at tabet minimeres på både kort og lang sigt. 

Umiddelbart efter en storm vil skovfogeden sammen med skovejeren gennemgå mængden af stormfaldstræ og komme med anbefaling til afsætning og genplantning samt eventuel revurdering af skovens driftsformål. HedeDanmark bruger bl.a. droner til at skabe hurtigt overblik over skadernes omfang, og dette overblik muliggør rigtig planlægning og prioritering. 

Her bidrager HedeDanmark med både værdifulde markedsinformationer, som gør det lettere at agere hurtigt, og med et bredt netværk af afsætningsmuligheder i hele  Europa. Endelig sikrer vores egen logistikafdeling transporten af træeffekterne med både lastbil, tog og skib. Dette sikrer, at skovejerne ikke brænder inde med værdifuldt træ.

Del denne