Træ – verdens bedste råvare

Tip til november - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2019.

Som skovejer står man med et helt unikt produktionspotentiale. Udover træeffekter, flis, naturoplevelser, frisk luft og rent grundvand, så kan skoven levere en lang række andre råvarer.

I vores nordiske nabolande er man langt med at udvinde en række værdifulde og miljøvenlige stoffer af råtræ, som kan erstatte en mængde olie- og metalbaserede stoffer. På bioraffinaderier splittes råtræet i sine bestanddele, som siden kan bruges i alt fra tekstiler og tøj til flasker, beton og fødevarer. Der er således ingen tvivl om, at efterspørgslen efter råtræ, eller rettere sagt træfibre, ikke vil blive mindre i fremtiden, og at man som skovejer står i en gunstig position.

Det vigtige bliver så ikke, om man kan sælge sit råtræ, men hvem man sælger det til. En bred afsætning og godt markedskendskab er nøgleord – også i fremtiden.

Del denne