Skoven står i stærke og smukke farver

Tip til oktober - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2016.

Træernes blade står i stærke gule, orange og røde farver – og inden længe falder de af. Ingen tvivl om at efteråret har gjort sit sikre indtog. Det er også på denne tid af året, at mos for alvor afsættes som optakt til julen. 

Skove med næringsfattig jordbund giver gode vækstbetingelser for mos, der i visse plantager er en væsentlig indtægtskilde. Skoven skal dog tyndes efter formålet, og her kan skovfogeden bidrage med planlægning af driften, således at skovdriften tilpasses mosproduktionen. Det er også tid for afsætning af pyntegrønt. Pyntegrønt klippes ofte af nobilis, der bliver af god kvalitet på næringsfattige lokaliteter. 

Der er gode afsætningsmuligheder, og langt størstedelen af pyntegrønt eksporteres. Her kan HedeDanmark bistå i hele processen fra planlægning, plantning, pleje af kulturen samt afsætning via et stort netværk, som sikrer skovejeren, at alt pyntegrønt afsættes i den korte højsæson.

Del denne