Det fuldendte kredsløb

Tip til oktober - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2018.

Flis fra skovene er en miljørigtig og klimavenlig energikilde, som forsyner rigtig mange husstande og industrier herhjemme med grøn varme og strøm.

For at sikre at vi også på lang sigt kan blive ved med at producere flis på en  bæredygtig måde, har HedeDanmark udviklet et fuldt koncept, der bringer næringsstofferne fra flisasken tilbage skoven. Dermed er hele kredsløbet mellem skovdyrkning, flis- og energiproduktion sluttet.

Dermed kan skovejerne sikre dyrkningsgrundlaget i deres skov til glæde for  naturen, skovdyrkningen, klimaet og de kommende generationer.

Del denne