Hør kronhjortenes høje brøl…

Tip til september - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2016.

Kronvildtet er nu i brunst, og hjortenes høje brøl høres på lang afstand. Dyrene går i store rudler på op til 200 individer eller mere. Ingen er i tvivl, når de færdes i skoven. Det er også i september, at jagten på hjortene går ind, og mange skovejere og jægere har set frem til denne måned, som er årets højdepunkt for kronvildtet. Dyrene er dog meget sky og kræver ro. 

Kronvildtet giver anledning til fantastiske naturoplevelser, og er man ikke selv jæger, kan jagten lejes ud og indbringe en god indtægt. Kronvildtet kan også gøre en del skade, når de spiser af nyplantningerne, eller når hjortene fejer geviret. Hvis man som skovejer ønsker at fremme kronvildtet på ejendommen, kan skovfogeden anbefale en optimal skovstruktur med bl.a. anlæg af nykultur og vildtagre, som skaber de bedste betingelser for en stor bestand. 

HedeDanmarks skovfogeder har stor erfaring i at skabe gode livsbetingelser for  kronvildtet i kombination med skovens øvrige drift.

Kontakt os

Læs mere om skovdrift her eller find en relevant medarbejder i dit nærområde her. HedeDanmark har stor erfaring indenfor skovdrift og har erfarne medarbejdere ansat i hele landet med et stærkt lokalt kendskab. Denne erfaring gavner vores fremtidige projekter og vores store fokus på bæredygtighed og biodiversitet skinner igennem.