Vigtige næringsstoffer føres tilbage til skoven med flisaske

Tip til september - bragt i HedeDanmarks Skov- og vildtkalender 2017.

Når træerne fældes og føres ud af skoven, forsvinder vigtige næringsstoffer som fosfor, kalium og calcium fra skovens økosystem. En del af træet anvendes som flis til danske varmeværker, hvor den tilbageblevne flisaske før blev deponeret. For at lukke kredsløbet og sikre at næringsstofferne genanvendes, har HedeDanmark med støtte fra Hedeselskabet udviklet og testet et koncept, hvor træasken bringes tilbage til skoven. 
 

Næringsstoffer

Her indgår næringsstofferne i cyklus og medvirker til at sikre dyrkningsgrundlaget i skoven. Foreløbige resultater peger på, at tilbageførsel af flisaske til skoven kan gavne træernes vækst, sammenlignet med hvis der ikke var ført aske tilbage. Således er ringen sluttet. HedeDanmark har derfor, på baggrund af lang erfaring med skovdrift og maskinteknik, skabt et fuldt koncept, som dækker hele askens vej tilbage fra værk til skov. Her er både værk og skovejer garanteret, at alle regler og krav er overholdt. 

Al dokumentation ligger tilgængelig for skovejeren på Skovportalen.

Kontakt

Kontakt

HedeDanmark har stor erfaring indenfor skovdrift og har dygtige fagpersoner ansat i hele Danmark. Selvom HedeDanmark er en landsdækkende virksomhed, arbejder vi lokalt og har medarbejdere med lokalt kendskab. Det har stor betydning for dit fremtidige projekt, da lokale medarbejder tilgår projekterne med en anden indsigt. 

Du kan finde en relevant medarbejder fra netop dit område her.