Skovens positive klimaeffekt

Tip til september - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2018.

Skovens træer er en vigtig spiller i det store CO2-regnskab. Der er to måder at formindske mængden af CO2 i atmosfæren. Vi kan udlede mindre CO2 – og vi kan fjerne CO2 fra luften og gemme den. Træer kan begge dele! Jo hurtigere skoven vokser, desto mere CO2 optager den. Fra et klimasynspunkt er det derfor bedre  at dyrke skoven og bruge træet end at lade skoven stå.

I 1 m3 træ er bundet kulstof fra cirka 1 ton CO2. Hvis vi bruger træ til huse, møbler, papir osv., vil kulstoffet være låst, så længe træprodukterne eksisterer. Til sidst  kan træet brændes af som CO2-neutral bioenergi og erstatte kul og andre fossile brændsler.

Så dyrk din skov, producer genanvendelige materialer og CO2-neutral bioenergi,  så hjælper du klimaet og bevarer en sund og robust skov.

Del denne