Vejene i skoven er en vigtig del af driften

Tip til september - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2019.

Der er penge at spare, når vejene i skoven er forberedt til de maskiner og lastbiler, som er en del af den moderne skovdrift. Skovens produkter afsættes hele året, og ved at være proaktiv i forvaltningen af vejene undgås ærgrelser og unødvendige udgifter til udbedring, efter de har taget skade. 

Mulighederne for problemfri afhentning af træ og flis vil også i fremtiden være et konkurrenceparameter. Det betyder, at en skov med gode vejforhold skaber en decideret markedsfordel for skovejeren.
 
Når man på forhånd overvejer, hvor lastbiler og maskiner kan køre – og hvor de bestemt ikke skal køre, stiger herlighedsværdien af skoven. Et velovervejet vejnet giver nemlig plads til både søndagsturen og forretningen.

Din lokale skovfoged kan fortælle mere om forvaltningen af skovens veje, ligesom du kan læse yderligere om emnet på vores hjemmeside.

Del denne