Ny kultur: Dækrod eller barrod?

Tip til september - bragt i HedeDanmarks Skovkalender 2022.

Flere års erfaring med dækrodsplanter viser gode resultater, og deres andel af det samlede planteforbrug stiger hvert år herhjemme.

HedeDanmark er blandt de førende inden for udvikling og anvendelse af dækrodsplanter til nyplantninger. Dækrodsplanter plantes ud allerede efter 1 år og har til forskel for barrodsplanter en lille jordklump om rødderne. Dækrodsplanten  indhenter, takket være en hurtigere start, efter få år de lidt større barrodsplanter. 

Jordbundsforholdene er afgørende for, om dækrodskonceptet er egnet. De små planter skal i videst muligt omfang holdes ukrudtsfri de første sæsoner. Derfor kommer de sikrest igennem på magre jorde med et lille ukrudtstryk, ligesom jordbearbejdningen er af største vigtighed. 

Omkostningerne til etablering af en ny kultur i skoven er generelt høje i forhold til det afkast, en skovejer kan opnå gennem en bevoksnings levetid. Ved at anvende HedeDanmarks dækrodskoncept er det muligt at reducere kulturomkostningerne med mindst 25 % i forhold til en traditionel plantning med barrodsplanter. HedeDanmark har gode erfaringer med at bruge rødgran, sitkagran, lærk, douglas og grandis.

Del denne