Grødeskæring

Vandløbsrestaurering og vandløbsvedligeholdelse kræver stor erfaring og viden om vandløb, dyr og planter. Læs mere her eller få uforpligtende sparring med vores eksperter.

Når vi skærer grøde, forsøger vi hele tiden at udvikle vandløbene til fordel for plante- og dyreliv uden at forringe evnen til at aflede vandet. Gennem målrettet og ensartet grødeskæring er det flere steder lykkedes for os at genoprette åens kurver over en årrække. 

Det kan lade sig gøre ved, at det som hovedregel er den/de samme personer, der skærer grøden i vandløbet gang efter gang, således at strømrenden altid skæres ens. 

Læs mere om de værktøjer, vi bruger her.

Mange års erfaring

Arbejdet med naturen spænder vidt. Vi vedligeholder vandløb med håndkraft, båd og mejekurv. Vi laver vandløbsrestaurering, etablerer vådområder, sandoprensning i vandløb, fjerner uønsket aflejret sediment i havnebassiner og etablerer minivådområder for landbruget. 

På billedet her ses et eksempel på, hvor der er lavet genslyng.

Aalborgmetoden

Hos HedeDanmark benytter vi os blandt andet af Aalborgmetoden, når vi grødeskærer. I videoen herunder fortæller Lars Sloth hvordan metoden fungerer og hvilke fordele Aalborgmetoden har. 

HedeDanmark arbejder hele tiden på at udvikle innovative og nye løsninger til gavn for både miljøet og kunderne. 

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).