grødeskæring i sorø

Grødeskæring i Sorø Kommune

På denne landingside kan du som lodsejer, holde dig orienteret omkring Sorø kommunes grødeskæring af vandløb. Tilmeld dig på nyhedsbrevet via pop-uppen, og få løbende opdateringer om hvornår de enkelte vandløb er grødeskåret.

Læs mere om vores arbejde med vandløb og grødeskæring her.

Henvendelse vedr. vandløbsvedligehold sker til Teknik, Miljø og Drift
Tlf.: 57 87 60 00
E-mail: vandloeb@soroe.dk

Tude Å

Tude Å

Har du problemer med at læse billedet, kan du her hente den som PDF version.

Suså

Suså

Har du problemer med at læse billedet, kan du her hente den som PDF version.

Åmose å

Åmose å

Har du problemer med at læse billedet, kan du her hente den som PDF version.