Grødeskæring i Sorø Kommune

På denne landingside kan du som lodsejer holde dig orienteret omkring Sorø Kommunes grødeskæring af vandløb. Tilmeld dig nyhedsbrevet via pop-uppen og få løbende opdateringer om, hvornår de enkelte vandløb er grødeskåret.

Læs mere om vores arbejde med vandløb og grødeskæring her.

Henvendelse vedr. vandløbsvedligehold sker til Teknik, Miljø og Drift:
Tlf.: 57 87 60 00
E-mail: vandloeb@soroe.dk

Åmose Å

Hent PDF her.

Suså

Hent PDF her

Tude Å

Hent PDF her