Snerydning og glatførebekæmpelse

Få bedre snerydning og saltning til stordriftspriser! Vi er Danmarks største leverandør af snerydning og saltning til virksomheder, boligselskaber og kommuner. 

Snerydning og glatførebekæmpelse er nødvendige aktiviteter for de fleste danske grundejere. Over en gennemsnitlig dansk vinter skal grundejere fjerne sne fra færdselsarealer og/eller udføre glatførebekæmpelse ca. 15-20 gange for at overholde deres forpligtelser. Antallet af gange varierer typisk efter region.

Snerydning

Hvilke metoder anvendes til snerydning?

Til rydning af sne har vi en lang række af små og store maskiner til rådighed, der kan klare snerydning på stier, fortove, veje, parkeringspladser og andre arealer. Vi udvælger typisk de mest effektive maskiner og metoder til opgaven ud fra arealets størrelse og belægningens beskaffenhed. De rigtige maskiner gør på de fleste arealer snerydningen langt hurtigere. På nogle arealer er den hurtigste løsning dog at anvende manuel snerydning med sneskovl.

Hvornår sker udkaldet til snerydning?

Sne medfører typisk glatte belægninger og farlige forhold. Derfor laver vi som hovedregel altid et udkald ved snefald. Ved vedvarende sne med forventet ophør kan vi dog udskyde snerydning, til snefaldet er ophørt. Ved alle snerydninger gennemføres en efterfølgende glatførebekæmpelse. I situationer med vedvarende snefald kan vi foretage flere udkald i døgnet for at sikre farbare forhold. 

Fjerner vi sneen fra jeres arealer?

En aftale om snerydning omfatter som hovedregel ikke eventuel bortkørsel af sne fra arealerne. Hvis I ønsker bortkørsel af sne, kan det dog gøres til en del af aftalen.

Grundejerens forpligtelser til snerydning

Er du grundejer, har du typisk bl.a. disse forpligtelser til snerydning:

1. Du skal fjerne sne på fortove og trapper omkring din grund, hvis der ligger sne eller er glat.

2. Hvis nogen falder og kommer til skade på fortov uden for din grund, er det som udgangspunkt dit ansvar, og du kan blive dømt til at betale erstatning.

3. Sneen skal fjernes hurtigst muligt, efter den er faldet. Du har pligt til at holde gangarealerne omkring din grund fri for sne i alle vågne timer af døgnet.

4. Du skal fjerne istapper eller afskærme områder, hvor der er fare for, at istapper kan falde ned.

5. Ved snefald skal du rydde fortovet i hele bredden eller mindst 2 meter. Sneen skal du anbringe i en vold på fortovet langs rendestenen eller på vejen.

6. Hvis du bor på en privat fællesvej, skal du sørge for, at kørebanen er ryddet ud til midten af vejen. Ejeren på den anden side skal rydde den anden halvdel af vejen. 

KILDE: Forbrugerrådet Tænk.

Metoder til glatførebekæmpelse

Korrekt glatførebekæmpelse er den vigtigste aktivitet for at skabe sikre færdselsarealer og udføres bedst som en forebyggende indsats, der kan gøre hele vintervedligeholdelsen nemmere. Samtidigt er det også den aktivitet, der stiller de største krav til viden og erfaring med vejrforhold, planlægning og materialer. 

Vi anvender data fra intelligente vejrudsigter, viden om lokalområdet og udkaldssystemer udviklet i samarbejde med vejdirektoratet til at sikre, at der kaldes ud til glatførebekæmpelse på de rigtige tidspunkter for at skabe sikre færdselsområder uden unødvendige omkostninger.

Snerydning

Saltning – fordele og ulemper

Vejsalt virker som glatførebekæmpelse, fordi det sænker vandets frysepunkt til ca. minus 6-10 grader. Ved at sprede salt kan vi derved holde veje og fortove fri for is og sne på de fleste danske vinterdage. De største fordele ved salt er, at der kan anvendes en relativt lille mængde, at det kan anvendes præventivt, og at det opløses i smeltevandet og dermed naturligt forsvinder fra belægningerne, når temperaturen stiger. Det gør samlet set saltning til den billigste og nemmeste metode til glatførebekæmpelse på store arealer. Salt påvirker dog både biler, hundepoter, planter og miljø. Derfor docerer vi altid efter forholdene.

Sand og grus – fordele og ulemper

Sand og grus har en lavere miljøpåvirkning end salt, og begge virker glatførebekæmpende ved at øge friktionen med det glatte underlag, så det er nemmere at stå fast på arealet. Spredes sand eller grus, inden sne og is har lagt sig, er det også nemmere at fjerne et lag af is fra belægninger. Den største ulempe ved sand og grus er, at den præventive effekt er dårligere, samtidigt med at omkostningerne til opbevaring og fjernelse af sand og grus kan være høje, når vinteren er overstået, og gør det derfor ikke anvendeligt til større arealer. Sand og grus kan dog være anvendeligt på mindre områder, såsom trapper, stier osv.

Andre midler til glatførebekæmpelse

Vi tester og vurderer løbende nye midler til effektiv og billig glatførebekæmpelse.

  • Urea: Urea er mere skånsomt for miljøet end vejsalt og udtørrer heller ikke hunde- og kattepoter. Det er dog noget dyrere end vejsalt, og desuden omdannes urea hurtigt til ammoniak.
  • CMA: lavet af eddikesyre, kalk og magnesium. Både kalk og magnesium er næringsstoffer, som allerede findes i naturen.

Udkald til glatførebekæmpelse

Udkald til glatførebekæmpelse sker ved stærk rimfrost og isglatte veje eller præventivt ved varsel om glat føre. Vi kører derfor normalt ikke ud, når der kun er pletvis rimglatte eller svagt glatte fortove, og hvor tøvejr eller omslag i vejret ventes hurtigt. Vores vintervagter vurderer hele tiden forholdende lokalt. Der udføres normalt maksimalt ét udkald i døgnet. 

Grundejerens forpligtelser til glatførebekæmpelse

Er du grundejer, har du typisk bl.a. disse forpligtelser til glatførebekæmpelse:

  • 1. Du skal salte eller gruse fortove og trapper omkring din grund, hvis der er glat.
  • 2. Hvis nogen falder og kommer til skade på fortov uden for din grund, er det som udgangspunkt dit ansvar, og du kan blive dømt til at betale erstatning.
  • 3. Når det bliver glat, skal du hurtigst muligt strø salt, grus eller lignende på fortove, udvendige trapper, indkørsler og stier.
  • 4. Husk altid at bruge salt, der er beregnet til at salte veje med. 

KILDE: Forbrugerrådet Tænk.

Arealer til snerydning og glatførebekæmpelse

Vi kan udføre snerydning og glatførebekæmpelse (saltning) af alle typer af arealer. Det kan eksempelvis være fortove, veje, stier, trapper, indkørsler, parkeringspladser og mange andre arealer.

Snerydning og saltning inden kl. 7

Vi bestræber os på, at snerydning og saltning er foretaget inden kl. 7 om morgenen.  Men ved vedvarende snefald med forventet ophør kan snerydningen blive udskudt, til snefaldet er ophørt.

Udfyld formularen og få en uforpligtende snak om jeres opgave (typisk via telefon).